Geweldloos communiceren: assertief <-> agressief

Emoties lopen vaak hoog op als mensen kost wat kost hun gelijk willen halen en geen ruimte laten voor andere meningen, visies en ideeën. Ieder heeft zijn eigen kijk op de werkelijkheid en dat geeft soms hevige ‘spijtige’ discussies. Ook het voetbal, gekenmerkt door heel wat ego’s, krijgt vaak te maken met agressief verbaal geweld.

Met deze memo proberen wij als club onze leden te helpen om respectvol om te gaan met verschillen. Meer zelfs, we proberen de verschillen te overbruggen.

Opgelet! Dit betekent niet dat je niet meer moet opkomen voor je eigen gevoelens, behoeften, visie en mening. Doe dat juist wel. Maar, doe dit met respect en openheid voor jezelf en de andere.

Wat is essentieel om geweldloos te communiceren?

Essentieel is dat je je bewust bent van je eigen waarnemingen, gevoelens en behoeften en dat je duidelijk bent over wat je (had) verwacht. Je beschuldigt niet, maar je neemt juist een verantwoordelijkheid voor wat je zegt. Daarbij sta je open voor hoe de ander het ziet en ervaart. Zo ontwapen je de communicatie en sta je dichter bij jezelf, je collega’s, collega-opleiders, spelers en supporters (// ouders).

Geweldloos communiceren in 4 stappen:

 1. Stap 1 | OBSERVEER

Neem waar wat je letterlijk hoort en ziet. Voeg geen interpretaties toe en oordeel niet. Zeg neutraal en concreet welk gedrag jouw welzijn beïnvloed.

 1. Stap 2 | WAT VOEL JE ZELF?

Ga na wat je gevoel is bij die observatie. Maak er zelf geen verhaal van en vorm geen gedachten over wat anderen doen. Zeg m.a.w. wat je voelt.

 1. Stap 3 | WAT HEB JE NODIG?

Neem je verantwoordelijkheid voor jouw deel. Zeg welke behoeften aan de basis liggen van je gevoel.

 1. Stap 4 | ZEG WAT JE WIL OF WAT JE WIL BEREIKEN

Formuleer hetgeen je wil op een neutrale manier met positieve termen. En zeg wat je wil, niet wat je niet wilt. Geef de andere ook ruimte om er al dan niet op in te gaan want een verzoek of zeggen wat je wil, is geen eis of een opdracht. Je staat als het ware open voor een neen als antwoord.

Omgaan met boze telefoons | e-mails

Boze telefoons | mails zijn niet leuk. Ergens voel je je wel sterker in je schoenen staan omwille van de afstand maar toch laat het zijn sporen na. Het valt wel eens voor: een boze telefoon | mail van een mama of papa, die een incident wil aankaarten of niet akkoord gaat met een bepaalde beslissing.

Bij VCGD zijn we duidelijk: een e-mail is geen communicatieforum. Bij VCGD willen we frustraties en ergernissen “bespreken” en “niet bemailen” (bij manier van spreken).

Om onze leden en medewerkers een houvast te geven van hoe ze moeten omgaan met boze telefoons, hebben we onderstaande memo opgesteld:

Agressie kan je eigenlijk niet vermijden. Maar je kan wel een invloed hebben op het vervolg door de manier waarop je antwoordt. Hieronder enkele tips:

 • Moedig de andere aan tot spreken, herhaal wat hij zegt en stel open vragen.
 • Laat de andere zijn verhaal doen en onderbreek hem niet.
 • Interpreteer niet te snel en zoek niet te snel naar oplossingen want soms heeft de boodschapper enkel nood aan een luisterend oor.
 • Als je toch denkt aan oplossingen, geef dan duidelijk aan welke oplossingen je kan bieden en welke niet.
 • Je kan ook proberen de boodschapper af te leiden, humor doet soms wonderen.
 • Geef geen vervelende boodschap aan de telefoon en plan een gesprek.
 • Gebruik ik-boodschappen.

Blijft de beller agressief?

 • Vermijd discussie over de inhoud en argumenten, je giet alleen maar olie op het vuur.
 • Blijf rustig en beleefd maar geef wel kordaat aan wat je verwachtingen zijn. Zeg bijvoorbeeld dat je liever op een andere manier wordt aangesproken.
 • Geef duidelijke, korte en eenvoudige instructies: bv. “als je niet stopt met mij te beledigen, moet ik het gesprek afronden”.
 • Als je waarschuwingen niet helpen, stop je het gesprek of geef je het gesprek door aan iemand van het sportief management.

Moet je de boze beller opnieuw contacteren?

 • Doet dit dan best niet meteen na de feiten.
 • Las een afkoelingsperiode in van minimum 1 dag. De kans is groter dat hij de volgende dag wel aanspreekbaar is.
 • Bespreek met iemand van het sportief management of bestuur of je zelf het telefoontje doet.
 • Krijg je op regelmatige basis en herhaaldelijk van dezelfde persoon agressieve telefoontjes, bespreek dit dat met het sportief management en bestuur hoe je dit probleem van de baan kunt helpen.

Is het een straatje zonder einde?

Doe een beroep op de ombudsdienst van VCGD. Voor meer info, klik hier.

Onze Sponsors

 • Teamswear
 • Thesora
 • Stadium
 • Averbo
 • Carrosserie Vannerum

Volg ons op Facebook