EVOLUTIEGESPREKKEN

ONTWIKKELING

In de maand december staan de evolutiegesprekken op het programma. In ons opleidingsplan behandelen we de procedure en spelregels. Hieronder volgt een samenvatting van hoe we het evolutiegesprek zien (visie) en waarom we het organiseren (missie). Elke speler krijgt tweemaal per jaar een objectief gesprek met zijn opleider :

 • evolutiegesprek : december
 • evaluatiegesprek | zelfreflectie : april

EVOLUTIEGESPREKKEN

Visie

Bij een evolutiegesprek hebben we oog voor de vooruitgang die een speler gemaakt heeft. Er wordt gepeild naar de wederzijdse verwachtingen. Ook werkpunten worden aangehaald. Het gesprek gebeurt op een kindvriendelijke manier en is aangepast aan de leeftijd en het mentale niveau van de speler. Het gesprek wordt opgestart met enkele eenvoudige vragen. Op het einde van het gesprek worden er afspraken gemaakt voor de rest van het seizoen. Het evolutiegesprek gebeurt door de opleider. Tot en met U13 zijn ouders aanwezig bij de gesprekken. Vanaf U14 tot en met U15 zijn ouders welkom. Vanaf U16 worden er geen ouders meer toegelaten. Een rapport wordt bewaard in PSD.

Missie

De jeugdopleiding wil via een evolutiegesprek horen hoe de speler zich voelt binnen de club, ploeg en hoe hij denkt over zijn persoonlijke ontwikkeling. De kwaliteiten (vooral) en opvallende gebreken van de speler worden in kaart gebracht. Dat een speler voor bepaalde deelgebieden een “voldoende” scoort, is voor ons van weinig belang. Het zijn (vooral) de kwaliteiten die we naar boven brengen. De doelstelling van ons evolutiegesprek is ook om werkpunten van onze diensten en activiteiten op te lijsten, deze pijnpunten mee te nemen in een actieplan om ze daarna weg te werken (te verzachten) door een aangepaste visie of andere werkwijze.

Het dpt opleidingen stelt zich bij het evolutiegesprek steeds de volgende vragen:

 • Welke kwaliteit heeft deze speler tot bij VCGD gebracht?
 • Wat maakt deze speler tot deze speler?

Bij het evaluatiegesprek gaan we verder en stellen we ons de vragen:

 • Kan deze speler het niveau waarop hij zich beweegt het volgend seizoen nog aan?
 • Kan deze speler het niveau en (vooral) de ambitie van onze A-ploeg halen?

Conclusie

Wij schotelen onze jeugdspelers concrete werkpunten voor tijdens een evolutiegesprek. In de maand december worden alle spelers uitgenodigd voor een evolutiegesprek met de opleider. T.e.m. de middenbouw moeten de ouders aanwezig zijn tijdens het gesprek. Ze nemen echter niet deel aan het gesprek. De gesprekken duren max. 10’.

Focus tijdens deze gesprekken zijn o.a.: balbeheersing, inzichtelijke vaardigheden, motorische vaardigheden, lifestyle en functioneren van de speler in groep. Ook de dagelijkse werking van de club wordt besproken, pijnpunten worden genoteerd.

Het evolutiegesprek vanaf de bovenbouw is een twee – richtingsgesprek waarbij de opleider en speler van gedachten wisselen over het functioneren van de speler.

EVALUATIEGESPREKKEN

Alle spelers uit de jeugdopleiding worden aan het einde van het seizoen geëvalueerd tijdens een evaluatiegesprek. In de maand april wordt het eindevaluatiegesprek gepland. Het evaluatiegesprek is geen evolutiegesprek (ook al worden er een aantal werkpunten besproken), maar heeft enkel tot doel een definitieve beslissing mee te delen naar het opleidingsniveau naar volgend seizoen toe. Dezelfde regels qua aanwezigheid ouders is van toepassing zoals bij de evolutiegesprekken. Als de speler de club moet verlaten, zal dit - tenzij de speler/ouders weigeren - op een begeleidde manier gebeuren. Hierbij willen we absoluut het volgende duidelijk stellen: “ouders bepalen niet of een speler aangesloten kan blijven bij VCGD”.

ZELFREFLECTIE

Voor het evaluatiegesprek mogen de spelers vanaf U14 zich zelf evalueren. Ze vullen het evaluatieformulier en de attitudekaart in. Beide documenten worden meegebracht en afgegeven op het evaluatiegesprek. Het rapport wordt bewaard in PSD.

EXITGESPREKKEN

VC Groot Dilbeek is een groot merk in het jeugdvoetbal. Onze werking en bijgevolg jeugdspelers zijn jaarlijks “grof wild” op de transfermarkt. Niet onlogisch : de club heeft een traditie in opleiding en doorstroming. De namen, nu profvoetballers, die de club heeft opgeleid, vind je in onze opleidings- en visieplannen. Weinig clubs kunnen dergelijke cijfers voorleggen. Verschillende jongens hebben de volledige piramide van Dilbeek doorlopen, van jeugd tot A-kern.

Waarom exitgesprekken? Een aantal clubs passen sinds een aantal jaren een agressieve, niet respectvolle en ethisch onverantwoorde manier van rekruteren toe. Om dit te vermijden, hebben we voor onze leden een sjabloon ontwikkeld : “wat is een stap vooruit voor mijn kind”? Spelers die aangetrokken worden door andere clubs, niet goed weten wat te doen en willen bijgestaan worden door een expert voor een eerlijk en duidelijk advies, kunnen in de maand april terecht bij een van onze coördinatoren (op afspraak). Onze coördinatie kan terugvallen op een rijke ervaring als speler/trainer/beleidsmedewerker op prof- nationaal- en regionaal niveau. Zij zullen onze spelers bijstaan en informeren wat voor hen het beste is.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELINGSPLANNEN | vanaf U14

Op https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/sportieve-visie (onderaan de pagina) geven we een korte toelichting over de persoonlijke ontwikkelingsplannen. In onze visie- en opleidingsplannen bespreken we het nut van dergelijke plannen. Ze zorgen er o.a. voor dat onze spelers niet blijven hangen in hun ontwikkeling als voetballer.

Om persoonlijk te ontwikkelen, heb je doelen nodig. Een bekende manier van doelen stellen is de SMART methode. VCGD volgt deze methode om de individuele doelen te bepalen. De methode geeft richtlijnen aan over hoe een goed gesteld doel er uit ziet. Door een doelstelling SMART te formuleren, is de kans groter dat er in de praktijk iets van terecht komt. Volgens de SMART methode zijn doelen:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Aanvaardbaar
 • Realistisch
 • Tijdsgebonden

MENTALE ONTWIKKELINGSPLANNEN | vanaf U14

WANNEER VOEL JIJ JE SUCCESVOL IN JE SPORT?

A.d.h.v. een sportpsychologische test (vragenlijst) bepalen we of onze spelers ego- dan wel taakgericht zijn.

Wanneer een voetballer taak gericht is, is het succes van de voetballer gebaseerd op de ervaring van persoonlijke vooruitgang. Deze speler vergelijkt zijn succes met zijn vorige prestaties en is dus zelf reflecterend.

Spelers die ego gericht te werk gaan, zijn vooral bezig met het demonstreren van hun vermogen(s) in vergelijking met anderen. Het succes van de sporter wordt gekenmerkt door het verslaan van andere spelers. Ze willen absoluut de beste zijn.

MENTAAL PROFIEL

Bij VCGD maken we ook plaats voor een mentale begeleiding waardoor de jeugdspelers zich beter in hun vel voelen en daardoor beter presteren. Naast het fysiek, tactisch en technisch vermogen, spelen de gemoedstoestand en sociale vaardigheid een grote rol bij het ontwikkelen van voetbalvaardigheden. A.d.h.v. de antwoorden op een vragenlijst, kunnen we een mentaal profiel opstellen en een mentaal ontwikkelingsplan koppelen. Dat plan wordt regelmat

 

Onze Sponsors

 • Teamswear
 • Thesora
 • Stadium
 • Averbo
 • Carrosserie Vannerum

Volg ons op Facebook