Missie

Een missie geeft aan waar een organisatie voor bekend én garant staat. Bij het formuleren van onze missie, zijn we vertrokken vanuit de vraag: “Waarom heeft een jeugdspeler gekozen voor VCGD”? VCGD is een Vlaamse voetbalclub met een traditie in het opleiden en actieve doorstroming van voetballers op profniveau, nationaal niveau en de hogere provinciale reeksen.

De jeugdopleiding is een onmisbare pijler in de structuur van de club en onderscheidt zich door een model aan te bieden waarin spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen op sportief, menselijk, sociaal en maatschappelijk vlak. De jeugdopleiding vermindert de prestatiedruk door weinig belang te hechten aan wedstrijdresultaten (geen kampioeneploegen). Zo scheppen we het ideale kader voor individuele ontwikkeling.

Het opleiden van voetballers bij VCGD gebeurt met respect voor het individu. De club vertolkt zijn opleidingsrol in een omgeving waarbij plezier (fun), opleiding (formation), verdraagzaamheid (tolerance) en sociaal-maatschappelijk engagement (social) het draagvlak zijn. Onze jeugdopleiding is een echte opleidingsclub.

Daarom organiseren wij - naast voetbalopleiding - ook verschillende vormingsactiviteiten (e-vorming) voor onze medewerkers en leden.

De wapenspreuk die de jeugdopleiding binnen zijn activiteiten gebruikt is :

“Samen scoren, winnen en groeien” | “Unum sexaginta, et vincere crescent ”.

Waarom een wapenspreuk? In de middeleeuwen had een gilde (met enige status) een wapenschild met een zinspreuk. Tegenwoordig hebben bedrijven een corporate identity met een zorgvuldig ontwikkeld logo. Ook de zinspreuk of wapenspreuk heeft een hedendaagse variant: een mission statement of een missie.

“Aangezien VCGD een organisatie is met enige status, een groot merk in het jeugdvoetbal, hebben ook wij recht op een wapenspreuk (knipoog).”

Visie

Een visie geeft aan hoe je in de praktijk een missie verwezenlijkt. Concreet:

“Hoe zorgen we ervoor dat onze club alle hierboven opgesomde voorwaarden creëert zodat een jeugdspeler zijn persoonlijke top bereikt binnen onze jeugdopleiding”?

De pijlers (4) van de visie van VCGD zorgen hiervoor:

1. Jeugdvoetbal als “individuele sport met een collectief karakter” is hét uitgangspunt voor onze jeugdopleiding en voor élk van onze opleiders. De individuele ontwikkeling van de jeugdspeler - met een absoluut respect voor zijn eigenheid - staat ten allen tijde voorop.

2. VCGD wil zijn Vlaamse identiteit en eigenheid behouden zonder de rijkdom en de kracht van de diversiteit te verliezen. VCGD biedt een menselijke benadering in een professionele omgeving :

 • Onze opleiders zijn experten door training en/of ervaring en/of beroepsmatig.
 • Wij staan stil bij het feit dat we bij de jongste groepen bezig zijn met het begeleiden van kinderen in een sport die ze graag doen.
 • Onze opleiding is kindvriendelijk. Wij bieden een ondersteunende rol (// luisterend oor) bij de studies van de spelers. School gaat immers steeds voor op voetbal.
 • Wij bieden gratis lessen Nederlands aan om onze identiteit te bewaren.

3. VCGD heeft de ambitie om jeugdvoetballers op te leiden voor het eigen eerste elftal, bij uitbreiding het nationaal voetbal, profvoetbal (via samenwerking) en regionaal voetbal (via samenwerking). Wij willen erkend worden als een club met een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding door:

 • het aanbieden van een gedegen opleiding: wij leiden spelers op via modules, aangepast aan de leeftijd en aan de ontwikkelingsmogelijkheden.
 • het ontdekken van talentrijke spelers: wij trekken – via een selectieprocedure – pas een speler aan als het type speler niet aanwezig is in de jeugdopleiding.
 • samen te werken met een club op elite – niveau om het eigen opleidingsniveau op peil te houden, ons objectief te toetsen en om fenomenale voetballers en bij uitbreiding uitzonderlijke talenten vanaf U10 op elite-niveau te laten ontwikkelen.
 • samen te werken met een club op regionaal niveau (binnen de gemeente) om ons sociaal karakter te tonen en om spelers, die de nationale drempel (IP-niveau) niet halen, de kans te geven hun voetbalopleiding verder te zetten op een lager niveau.

4. VCGD wil zijn sociale rol in de regio bestendigen:

Door het proberen opzetten van nog samenwerkingsverbanden met andere organisaties (voetbalclubs en bij uitbreiding sportclubs en zelfs bedrijven) met als bedoeling alle spelers nog meer plezier te laten beleven en de regio te laten kennismaken met een fameus (goed gestructureerd en correct beheerd) opleidingscentrum.

driesterFoot PASS is een erkend internationaal kwaliteitslabel voor jeugdopleidingen in voetbalclubs. Het doel : de jeugdopleiding in onze voetbalclubs verbeteren. De score en dus het kwaliteitslabel wordt uitgedrukt in "sterren".

De jeugdopleiding van VCGD staat genoteerd als een 3 sterren opleiding, wat ons in België catalogeert bij de beste opleidingen. De bedoeling van een audit is dat iedereen die betrokken is met de club wint : medewerkers, spelers, opleiders, afgevaardigden, sponsors alsook de gemeente Dilbeek.

Hierna de conclusie van de laatste audit : “De omkadering, o.a. via een prima uitgewerkt opleidingsplan, wordt in praktijk gebracht door de opleiders met de steun en expertise van de Denkcel opleidingen. Dit zijn mooie fundamenten die een continu perspectief bieden om blijvend te wedijveren in de regio teneinde een ambassadeursrol te vertolken op het gebied van jeugdopleiding. Het gebruik van Pro Soccer Data zal de jeugdopleiding nog een versnelling hoger doen schakelen. Dit zal de doorstroming, waar men nu reeds veel aandacht aan besteed, ten goede komen. We wensen de club hierbij alle succes!”

De gemeente Dilbeek

Een authentieke missie en visie ontleent zich voor een groot gedeelte aan geschiedenis en traditie. Ook een aanvoelen van cultuur, gedrag en beleving zijn hierbij belangrijk.

Wist je dat de Dilbekenaars (en niet Dilbekenaren) de bijnaam dragen van "Konijnenfretters"? Toen Keizer Karel onverwacht Dilbeek zou bezoeken, werd in 'De Gouden Kroon' snel alles in gereedheid gebracht. Te laat merkte de herbergier dat hij de maaltijd vergeten was. Op de menukaart verscheen 'Varken aan 't spit' maar in werkelijkheid had de stroper zijn twaalf konijnenstroppen leeggehaald. konijn

De keizer genoot van de heerlijke schotel tot zijn hofmeester het bedrog ontdekte. De herbergier moest bekennen en vreesde voor zijn leven, maar de keizer toonde genade en de dorpsgenoten werden de Konijnenfretters genoemd.

Sinds 2016 gebruikt de club een deel van het logo van Dilbeek Sport terug in bepaalde info’s : het bekende konijn met een bal aan zijn poten wordt terug gebruikt binnen de werking van het departement opleidingen.

 

 

DILBEEK IN CIJFERS (situatie 31/12/2017)

 • Dilbeek is samengesteld uit verschillende deelgemeenten en telt 42.532 inwoners.
 • Met dit inwonersaantal staat Dilbeek (na Leuven) op de 2e plaats van de Vlaams - Brabantse gemeenten en op de 17e plaats in Vlaanderen.
 • Dilbeek telt 4.326 (+ 188 t.o.v. 31/12/2016) inwoners van vreemde origine. T.o.v. 2012 zien we een verdubbeling: van 5,50% naar 10,17 % van de totale bevolking. Dit cijfer loopt vrijwel gelijk met het Vlaamse gemiddelde, maar is hoger dan dat van de omringende gemeenten.

DILBEEK ALS GEOGRAFISCH GEGEVEN

 • Dilbeek is een Vlaamse gemeente die behoort tot de provincie Vlaams-Brabant. Geprangd tussen stedelijk gebied en platteland, probeert de gemeente een scharnierfunctie te vervullen, zonder evenwel haar eigen karakter te verliezen. Dilbeek behoort tot de zogenaamde Groene Gordel regio. Deze regio omarmt de wereldstad Brussel. Prachtige bossen, parken, tuinen en charmante dorpjes nodigen uit tot rust in een jachtige internationale omgeving.
 • Wat de mobiliteit betreft, is Dilbeek uitstekend bereikbaar via de weg en het spoor. Over de weg wordt Dilbeek ontsloten door de autosnelwegen RO en de A10/E-40. Daarnaast heeft Dilbeek een goede verbinding via het spoor met Brussel en Gent.

DILBEEK OP SPORTIEF VLAK

 • Een kleine 15% van de bevolking is aangesloten bij een sportvereniging die aangesloten is bij de gemeentelijke sportraad Dilbeek. In totaal komen een kleine 10.000 mensen sporten in Dilbeek.

Dilbeek beschikt over heel wat eigen sportinfrastructuren: klik hier voor een overzicht.

Onze Sponsors

 • Teamswear
 • Thesora
 • Stadium
 • Averbo
 • Carrosserie Vannerum

Volg ons op Facebook