De jeugdraad heeft een beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taak.

De jeugdraad heeft als taak om een organisatie en infrastructuur op te zetten waar opleiders, trainers en spelers in optimale omstandigheden en in alle rust kunnen trainen en voetballen en waarbij ouders, sympathisanten en derden met plezier vertoeven:

 • zorgen voor voldoende trainingsfaciliteiten
 • zorgen voor voldoende continuïteit in de begeleiding
 • stimuleren en motiveren de opleiders en coördinatoren en tonen belangstelling/begrip voor hun functioneren
 • evalueren het organisatorisch geheel met alle opleiders en coördinatoren
 • zorgen voor nevenactiviteiten (foot- en non-foot events) die de clubgeest en samenhorigheid verhogen
 • zijn contactvaardig, communiceren vlot en zijn in staat om conflicten te bespreken en op te lossen

De jeugdraad bestaat uit 6 functies:

 • TVJO : D. Bertels
 • AVJO : T. Denoose
 • Ombudsman : Sandra Peeters
 • Voorzitter ouderraad : Sandra Peeters (Ad Interim)
 • Hoofd afgevaardigden : Dirk Broekaert
 • Directeur opleidingen : Dany Bertels

 

 

Volg ons op Facebook