Met behulp van een opleiderskaart willen we dat alle opleiders op een uniforme manier werken. Wie naar de opleiderskaart kijkt, ziet de visie van VCGD en de manier waarop er bij VCGD gewerkt wordt. Ook de identiteitskaart van VCGD is hier opgenomen. De kaarten kunnen recto verso afgedrukt worden, maken onze voetbalactiviteiten herkenbaar en zullen de werking van die activiteiten verder opwaarderen.

Onstaan

Als Denkcel opleidingen hebben we ons de vraag gesteld wat voor een vereniging we zijn, wat ons spel kenmerkt en hoe het komt dat we met de jeugd goed presteren. De antwoorden die daar uitkwamen, hebben we verwerkt in een opleiderskaart. We hebben vervolgens tijdens enkele trainingen en wedstrijden gewerkt met de kaarten en zijn gaan schaven aan de inhoud van de kaart.

Binnenzak

Nadat er overeenstemming werd bereikt over de inhoud van de opleiderskaart, werd deze afgedrukt en verspreid binnen de club. Wat gaan we met de kaart doen?

 • Opleiders kunnen het in hun binnenzak steken
 • Opleiders kunnen het ophangen in de kleedkamer
 • De kaart wordt opgehangen in de kantine en in de hall van de kleedkamers
 • Iedereen wordt regelmatig herinnerd aan de afspraken

Herkenbaar

Alle opleiders werken aan de hand van de opleiderskaart en dus op dezelfde manier. Als we bij een training staan te kijken, dan is de VCGD-stempel herkenbaar. Dat is goed voor de opleiders, maar ook voor de spelers. Wanneer we een speler doorschuiven naar een hoger team is de structuur van het veldwerk identiek en ligt de inhoud van de oefeningen in dezelfde lijn (maar op een hoger niveau).

Jaarlijks wordt de kaart geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Identiteit van het VCGD-opleiderskorps

In de eerste plaats is een sportief verantwoordelijke van een team bij de jeugdopleiding van VCGD bezig met “opleiden”. Bij de jeugdopleiding van VCGD wordt bewust gekozen voor de term “opleider” i.p.v. jeugdopleider of trainer. De bewuste keuze voor de benaming “opleider” vindt zijn oorsprong in het feit dat “opleider” de gemakkelijkste term is voor iedereen en vlug ingang vindt bij jeugdspelers. Wij verwijzen hiermee o.a. naar het onderwijs waar een “onderwijzer” in de volksmond sinds jaar en dag “een meester” wordt genoemd.

Waarom nog de benaming opleider? Omdat de jeugd specifieke voetbalhandelingen wordt aangeleerd. Wij gebruiken de term trainer binnen onze kernwerking omdat senioren getraind (conditioneel in orde moeten staan) moeten worden, een specifieke voetbalhandeling aanleren is moeilijk bij senioren.

Een opleider bij VCGD geeft sportieve leiding aan een team uit het interprovinciale, provinciale of regionale opleidingsniveau. Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming, het geven en de evaluatie van de trainingen onder zijn leiding (opleiden). Hij begeleidt zijn jeugdspelers op een positieve en kindvriendelijke manier (opvoeden) tijdens wedstrijden (coachen) en heeft in de eerste plaats oog voor het individu (de individuele progressie (training en ontwikkeling)).

De opleider is – in samenspraak met de collega-opleiders en visiecoördinator - de selectieverantwoordelijke van de betrokken leeftijdsgroep. De opleiders zijn dus gedeeld verantwoordelijk voor de wedstrijdselecties per team. De opleider bekijkt en bespreekt mogelijke problemen in de cluster met de collega-opleiders en visiecoördinatoren.

Verder positioneert de opleider zijn spelers cf. de afspraken van de Denkcel Opleidingen.

Waarom geven we deze informatie? Omdat niet de spelers, ouders (tenzij in functie als lid van de sportieve cel), afgevaardigden en bestuur zich moeten bezig houden met de opleiding, opvoeding (voetbal gerelateerd), coaching en ontwikkeling. Verder houden wij de volgende quotes in onze gedachten: “kritiek geven is gemakkelijk, een kritische geest zijn daarentegen is verdomd moeilijk” en “problemen moet je oplossen, problemen moet je niet constant aankaarten en herhalen”.

Op de website vind je een actueel overzicht van onze staf. Ook het profiel waaraan onze opleiders moeten voldoen, kan je bekijken op ons domein < wervingsreserve opleiders/coördinatoren. Bij de BUGS BUNNIES en ONDERBOUW kiezen we bewust als B-plan (cf TENDENSEN van ons intern reglement) voor het opleiden van eigen mensen (spelers U16-U17-U19|BEL-JD-A-B), die we gefaseerd en volgens hun identiteit (profiel) laten ontwikkelen binnen ons departement opleidingen. De expertise van de visiecoördinatoren hier is belangrijk om de jonge opleiders bij te staan in hun functioneren. Ook het begeleiden van een wedstrijdje binnen deze categorieën kan al eens gebeuren door een mama of papa met coach- of voetbalervaring.

Specifieke gedragsregels VCGD-opleiders

 • Je bent tijdig op de afspraak en zet je terrein tijdig klaar.
 • Je bent beleefd en toont respect voor ieder kind.
 • Je hebt nota genomen van het VCGD-functieprofiel.
 • Je vermijdt overmatig alcoholgebruik, zeker in het bijzijn van je spelers.
 • Je rookt niet in het bijzijn van je spelers.
 • Je bewaakt de Panathlon-verklaring.
 • Je bewaakt het VCGD Fair-Play Charter.
 • Je bent redelijk in de eisen tegenover jezelf en je spelers m.b.t. de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Je beseft dat jongeren ook andere interesses hebben dan voetbal.
 • Je leert je spelers dat de regels voor iedereen gelden. Je spreekt je spelers aan die zich niet aan de afspraken houden, maar je houdt ook rekening met andere factoren.
 • Je schreeuwt niet en je maakt de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Kinderen hebben een opleider nodig die ze respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 • Elk kind heeft mogelijkheden en kwaliteiten, je moet ze willen zien. Je kunt de speler bewust maken van zijn/haar kwaliteiten.
 • Vertrouwen geven, geeft vertrouwen. Het is een hulpmiddel voor een positieve verstandhouding, ontwikkeling en resultaat.
 • Behandel je spelers zoals je zelf zou willen behandeld worden.
 • Differentiatie: deel (waar mogelijk) de kinderen in volgens leeftijd, vaardigheid, motivatie, potentieel en fysieke gesteldheid.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier voetballen en iets willen leren. Winnen is een onderdeel van het voetbal, verliezen ook.
 • Als opleider ben je verantwoordelijk voor het aanleren van het voetbalspel en voor het gedrag van de spelers tijdens de training. Besteed aan beide aspecten voldoende aandacht en neem je verantwoordelijkheid hierin op. Je kan er de aandacht op vestigen wat voor jou de belangrijkste VCGD-regels en afspraken zijn door deze op voorhand kenbaar te maken.

Klik hier om de VCGD opleiderskaart te downloaden. Je kan de kaart recto verso afdrukken en in je binnenzak steken.

Onze Sponsors

 • Teamswear
 • Thesora
 • Stadium
 • Averbo
 • Carrosserie Vannerum

Volg ons op Facebook