VC Groot Dilbeek is opgericht op de fundamenten van Dilbeek Sport.

In de visie van het bestuur staat een gezond financieel beleid centraal zonder daarbij afbreuk te doen aan de sportieve doelstellingen. De kerntaak bestaat erin het financieel plaatje strikt onder controle te houden en een optimale ontwikkeling te bieden aan haar jeugdspelers. Daarenboven moet het Vlaamse karakter van de club worden gewaarborgd.

Op deze pagina geven we een kijk op het sportief beleidsplan in de breedte. We zetten uiteen wat de club nodig heeft om sportieve successen te garanderen.

Ook geven we mee welk imago we willen hebben in de regio voor wat de vervolmaking van de opleiding betreft. We bespreken onze bestaansreden, schetsen de weg/ambitie van de club, bepalen de doelstellingen inzake doorstroming, stellen onze opleidingsvisie voor, bespreken de fundamenten van onze opleidingsfilosofie / opleidingsplannen en geven meer uitleg over onze persoonlijke opleidingsplannen.

Bestaansreden

Iedere voetballiefhebber en neutrale supporter wil aanvallend voetbal zien. En, het moet bij voorkeur aantrekkelijk voetbal zijn, voorzien van spectaculaire dribbels en technische hoogstandjes. Verder is het de droom van iedere club om met eigen opgeleide jeugdspelers, liefst uit de regio, zo hoog mogelijk te spelen met zijn eerste ploeg.

Om deze doelen te bereiken, heeft het departement opleidingen een programma ontwikkeld. Dit programma staat beschreven in visie- en opleidingsplannen

Weg / ambitie

We bakenen de sportieve ambities af. De club heeft absoluut geen ambities om een profclub te worden. Sociaal- maatschappelijk is dat niet haalbaar omdat de club nooit zal kunnen beschikken over een achterban van 5.000 koppen. Met andere woorden: voor de club is het niet mogelijk om het hoogste niveau aan te bieden qua voetbalactiviteiten. Hiervoor moeten er tweewekelijks 5.000 supporters aanschuiven voor de thuiswedstrijden van onze A-ploeg. En, die paramater is niet haalbaar voor onze club.

Wel wil de club zijn IP jeugdmodel (nationaal niveau) handhaven. Dit model staat, na het elitemodel, op de tweede plaats qua opleidingsniveau voor een jeugdwerking. Wij hebben de ambitie om zoveel mogelijk voetballers in de nationale reeksen te laten doorgroeien en te ontwikkelen. Af en toe een prof afleveren mag geen utopie zijn in ons verhaal van opleiden. VCGD heeft m.a.w. de ambitie om een opleidingsclub te zijn.

Om de jeugdwerking gedegen uit te bouwen dient dus gestreefd te worden naar een jeugdwerking op een gedegen niveau. VCGD ziet daarom het “INTER-PROVINCIAAL” als het niveau waarin onze jeugdwerking dient te worden uitgebouwd.

Om deze doelstelling te bereiken wordt een team uitgebouwd dat niet alleen talentvolle spelers uit de regio weet op te sporen maar daarenboven via een strikte procedure de talentvolste spelers weet te selecteren, dit uiteraard zonder de sociale rol, die onze voetbalvereniging heeft, te vervullen. Voor spelers waarvan we denken dat ze het niet kunnen maken tot een volwaardige vrucht, zullen we beroep doen op onze samenwerkingsverbanden (1) met nabij gelegen clubs of clubs in de gemeente Dilbeek.

(1) Voor het seizoen 2018/2019 werd het samenwerkingsakkoord “Gemeente Dilbeek” met Itna Itterbeek verlengd.

Doelstellingen inzake doorstroming

Jaarlijks moeten minimum 2 spelers per cluster (2 geboortejaren) doorstromen naar de A-kern. De afgelopen seizoenen werd deze doelstelling gehaald. Naar volgend seizoen toe (2018/2019) zitten we in de A-kern aan :

 • 32% jeugdspelers die onmiddellijk zijn doorgestroomd vanuit de jeugd
 • 36% met een verleden van jeugdopleiding bij Dilbeek
 • 14% met een Dilbeek-verleden
 • 18% met een externe opleiding | geen Dilbeek-verleden

We noteren maar liefst “82% lokale Dilbeekse verankering” binnen onze A-kern.

Opleidingsvisie

Basis

Het beeld van de fruitboom wordt gebruikt om duidelijk te maken waaruit de visie en bijgevolg de missie van de club bestaat.

In de grond, aan de basis ontstaan de wortels van een sterke boom. Die wortels zijn onze Bugs Bunnies (U05-U06) en Debutantjes (U07), de allerkleinsten binnen onze club, als het ware de zaadjes van de tot volgroeien te brengen boom. De U05-U06 spelen 2 tegen 2, de U07 spelen 3 tegen 3.

Onze onderbouw (U08-U09) vormt de stam. Hier wordt de basis gelegd voor een gedegen voetbalopleiding, aangepast aan het 5 tegen 5 spel.

Onze middenbouw vormt de takken. Het is dan ook een verder ontwikkeling binnen een totaalpakket die de jeugdopleiding bewerkstelligt. Het gaat hier om de U10 tot en met de U13 of alle ploegen die in een 8 tegen 8 vorm spelen.

Onze bovenbouw vormt de bladeren. Hier wordt de jeugdopleiding verder ontwikkeld. De U14-U15 leren de 11 tegen 11 configuratie.

Onze postformatie fase 1 vormt de kruin. Hier wordt de jeugdopleiding bijna voltooid om uiteindelijk te kunnen doorgroeien naar de kernwerking (postformatie fase 2). De U16 tot en met JONG DILBEEK verfijnen en perfectioneren de 11 tegen 11 weerstand naar het vervolmaken en afronden van een volwaardige jeugdopleiding.

Uiteindelijk kan de jeugdwerking maar geslaagd zijn als de boom ook vruchten draagt, deze vruchten vertegenwoordigen het bereiken van de kernwerking.

De missie is uiteindelijk om 70 % van de “eigen vruchten of Dilbeekse bodem” te laten spelen in ons 1e elftal en 100% in ons 2e elftal. Hoe meer fruit de boom draagt, hoe meer jeugdspelers vertegenwoordigd zijn in het 1e - of 2de elftal. De sportieve staf kan haar resultaten toetsen aan de doorstroming die zij heeft bereikt en daar evalueren of haar beleid en visie slaagt.

Technisch - Tof – Top | Onze voetbalvisie

Voetbal is een teamsport met een individueel karakter. Om het individu te ontplooien (jeugd) en te streven naar een collectief sterker geheel (kern) hebben wij rond verschillende belangrijke kernwoorden / pijlers onze jeugdwerking opgebouwd.

In ons voetbal zijn PLEZIER, OPLEIDING, DURF, WIN, HET ZIEN, WINNEN en HET HEBBEN de pijlers om een jeugdvoetballer op te leiden tot een volwassen voetballer.

 

 pijlers

PLEZIER betekent al spelende leren. Het is noodzakelijk dat we in onze opleiding heel veel plezante momenten aanbieden. Plezier hebben is niet alleen belangrijk voor het zelfvertrouwen maar draagt ook bij tot de ontwikkeling van een speler (mens) en zorgt er voor dat onze ploegen beter gaan voetballen. Onze voetballers moeten op iedere training voetbalechte vormen krijgen, vaak de bal raken, veel kunnen scoren, zich vrij kunnen bewegen, initiatief kunnen pakken en aangemoedigd worden. Daarbij mogen we nooit vergeten dat ook onze spelers van de eerste ploeg naar de training komen om een “matchke” te spelen en om eens op doel te “trappen”.

In de jeugdwerking staat het spel (FUN) en de opleiding (FORMATION) centraal. Onze jeugdspelers komen niet op strafkamp maar moeten zich thuis en gewaardeerd voelen en ze moeten zich amuseren zonder daarbij het educatief en sociaal aspect te verwaarlozen.

OPLEIDING betekent iets leren volgens een bepaald proces. Als methodiek kiezen we voor een doelgericht opleidingsproces waarbij we eindtermen bepalen per leeftijdscategorie. Verder kiezen we voor vier opleidingsmodellen. Voor de U6-U7 gebruiken we een programma met heel veel spelletjes, die de algemene motorische vaardigheden ontwikkelen. Voor de onderbouw en middenbouw kiezen we voor het BT-model (Basics- en Teamtactics-model). Voor de bovenbouw, meer bepaald voor de U14 en U15, kiezen we voor het OVA-model (opbouwen, verdedigen en aanvallen) en vanaf de U16 gebruiken we het OVAC-model (opbouwen, verdedigen en aanvallen met conditieplan). Wat het conditieplan betreft, kiezen we voor een periodiseringsmodel, waar de fysiek van lang naar kort werk wordt opgebouwd.

DURF karakteriseert onze opleiding. Ter bevordering van de ontplooiing van het individu wordt durf vooropgesteld om de opleiding te karakteriseren. Wie niet waagt (durft), niet wint, wordt binnen de jeugdopleiding dan ook hoog in het vaandel gedragen.

WIN betekent winst maken door te leren voetballen in een wisselende veldbezetting met duidelijke afspraken.

HET ZIEN / HET HEBBEN betekent dat we intelligente voetballers willen opleiden. Want, het zien maar niet kunnen uitvoeren en het kunnen uitvoeren maar niet zien: beide is een probleem. Verder moeten onze jeugdspelers zoveel mogelijk spelinzicht en handelingssnelheid opbouwen waarbij onze spelers moeten leren welke voetbalhandeling ze op welk moment en in welke situatie het best gebruiken. Daarom gebruiken we tijdens de opleiding bijna altijd ‘echte’ wedstrijdomstandigheden waarbij we onze spelers aanleren om te spelen zonder tijdverlies. De bal moet rollen, hij mag, m.a.w., bijna nooit stilliggen. Onze spelers moeten beseffen dat de bal nooit moe kan worden, een vlotte balcirculatie is m.a.w. een van onze “VCGD-stempels.”

WINNEN betekent het willen winnen van een wedstrijd. De winnaarsmentaliteit is heel belangrijk. Bij VCGD willen we geen kampioeneploegen maken, wel door een individuele benadering zoveel mogelijk voetballers klaarstomen voor amateurvoetbal.

Fundamenten opleidingsfilosofie en opleidingsplan

VCGD-stempel

Onze opleidingsfilosofie is gebaseerd op “durf”. Wij gebruiken dit als sleutelwoord binnen onze jeugdopleiding. De tegenpool van durf is “angst”. Wij willen “angst” bannen op de VCGD-voetbalvelden. Ons eenvoudig uitgangspunt is dat opleiding (formation) en plezier (fun) altijd en overal primeert op resultaat (result).

Het opleidingsmodel van VCGD is voor een groot deel gebaseerd op het opleidingsmodel van de KBVB. Concreet zijn dat 4 hoofdfases: technisch, tactisch, mentaal en fysiek en 7 ontwikkelingsdoelen (gebaseerd op onze cellenstructuur).

Verder hebben we oog voor pijnpunten en nieuwigheden en leiden we onze jeugdspelers op volgens onze eigen opleidingsaccenten. Om onze opleidingsvisie binnen de jeugdopleiding te ontwikkelen, hebben we gekozen voor 5 fundamenten:

fundamenten

Tot slot moeten we er ons op ieder moment van de opleiding van bewust zijn dat de vaardigheden van een voetballer heel divers en complex zijn.

Wat bedoelen we hiermee? Voetbal is de meest veelzijdige sport die er bestaat omdat er tijdens een wedstrijd veel vaardigheden tegelijkertijd gebruikt worden. Uithouding, weerstand, explosiviteit, (duel)kracht, lenigheid, motoriek, coördinatie, intelligentie, mentaliteit, concentratie,…. En dit alles met een object (bal) dat constant in beweging is. Een VCGD-voetballer is m.a.w. de meest getalenteerde atleet ter wereld.

Hierna presenteren we kort de fundamenten van onze jeugdopleiding. De fundamenten staan uitvoerig beschreven in onze visie- en opleidingsplannen :

 • Handboek opleidingsplan jeugdopleiding
 • Handboek opleidingsplan praktijkhandboek
 • Specifiek handboek opleidingsplan postformatie-fanion (U16-U17-U19-JD-Fanion)
 • Specifiek handboek opleidingsplan bugs bunnies (U5-U6-U7)

De handboeken worden jaarlijks onderworpen aan een update. De handboeken zijn openbaar voor onze leden en kunnen op aanvraag ingekeken worden. Hoe? Je stuurt een mail naar Dany Bertels, directeur opleidingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

FUNDAMENT (1) | Zonevoetbal is ons concept

Zonevoetbal is een collectief positiespel bij B+ én B- met als doel de tegenstander in de zone(s) tussen de bal en de waarheidszone te controleren. De voordelen en de principes van balbezit en balverlies staan beschreven in onze visie- en opleidingsplannen.

FUNDAMENT (2) | TOTAAL-voetbal

Opleiden is een continu proces met specifieke doelen waarbij aangeleerde vaardigheden de basis zijn voor nieuwe vaardigheden. Ons opleidingsplan is gebaseerd op TOTAAL-voetbal, waarbij we de betere elementen van ‘bestaande’ voetbalculturen met mekaar verbinden. Met onze opleiding willen wij een stempel zetten op onze voetballers. De bedoeling is een kwaliteitsvolle opleiding aan te bieden om onze ambities te realiseren.

Zoals gezegd is onze stempel TOTAAL-voetbal. Wat bedoelen we hiermee? Tijdens de opleiding gaan we verschillende internationale voetbalculturen combineren. Voor het definiëren van onze stempel zijn we vertrokken vanuit de 4 hoofdmomenten in het voetbal: balbezit, balverlies, omschakeling en beleving. Daarna koppelen we aan die momenten een cultuur. Waarom geen Belgische cultuur? Omdat die niet bestaat, of toch niet zoals we die vandaag willen zien. De cultuur van het Belgisch voetbal was countervoetbal en dit strookt niet met onze stempel.

 balbezit

FUNDAMENT (3) | Eindtermen per ontwikkelingsfase

Per cel heeft de club eindtermen op technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak ontwikkeld. We hebben dit gedaan aan de hand van een samenvattend kader, een ontwikkelingsfiche en een accent per ontwikkelingsfase. Ook werd voor alle categorieën een technisch kader uitgewerkt. Dit alles staat beschreven in onze visie- en opleidingsplannen

We hebben een eigen “DILBEEKS” opleidingsaccent ontwikkeld (merk). Ook willen we onze jeugdspelers tijdens de opleiding steeds centraal plaatsen. Dit is vaak een zeer moeilijke en lange weg. School en studie blijven belangrijk want veel spelers zullen het niet schoppen tot (prof)voetballer. Dus een goede begeleiding, op meerdere vlakken, is een meerwaarde voor onze spelers :

accenten

DURF: speler moet steeds een actie durven maken in een 1 tegen 1 situatie. De speler moet vertrouwen winnen en daarbij de nodige ondersteuning krijgen van de ouders, opleider, etc. Op die manier zullen de acties ook slagen.

INZICHT: speler moet het verschil kunnen maken met 1 splijtende pas of intelligente opstelling. De speler moet spelsituaties aanvoelen in verschillende opstellingen. Hij moet de medespelers en tegenstanders zien en weten wanneer hij in welke situatie een bepaalde actie moet ondernemen. Dit alles heeft te maken met de VISTA van de speler.

LEERPLAN: spelers worden gevormd via een uitgekiemd leerplan op microniveau.

BAL: we willen steeds de bal. De spelers die we willen vormen moeten zeer technisch aangelegd worden. Dit bewerkstelligen we door o.a.: basis controles/passes, Coerver technieken, dribbels, soccerpals, etc. Buiten dit willen we ook stevige spelers die meester zijn in elk duel.

ENTHOUSIASME: iedere speler moet met de juiste mentaliteit / leergierig op training dingen willen aanleren, op wedstrijden nodige transfers maken. Volgende kernwoorden bepalen het enthousiasme van een individu: zelfbeheersing, doorzettingsvermogen, tegenslagen overwinnen, jezelf blijven, lef tonen, veel trainingsarbeid willen verrichten, sociaal en collegiaal zijn naar de spelersgroep en loyaal zijn naar de club toe. Uiteindelijk ligt deze pijler nauw samen met het dagelijkse leven: hoe enthousiaster en hoe beter de mentaliteit => hoe groter de kans is om te slagen in alles wat je onderneemt. In het voetbal is dat ook zo.

ELEGANTIE: iedere speler moet iets speciaals uitstralen als hij op het veld komt. Dit moet via de verschillende facetten in het voetbal, namelijk de technische, inzichtelijke en fysische vormingen (LTPD).

KWALITEIT: iedere speler moet een meerwaarde brengen als individu zonder het collectieve te vergeten. Hoe ouder de speler, hoe strenger we zullen zijn. We zetten het spelen van wedstrijden dan om naar het winnen van wedstrijden. Eigenlijk zijn er 4 afdelingen in ons voetbal: de recreatie afdeling (U06-U09), de leer afdeling (U10-U13), de prestatieafdeling (U14-U17) en de competitieafdeling (U19-JD).

SNELHEID: Snelheid is essentieel. Niet alleen in het lopen (voorwaarts / achterwaarts / draaien) en het trekken van sprintjes, maar ook de snelheid van handelen met de bal is een belangrijke factor in het hedendaagse voetbal. En dit zowel individueel als collectief. Hoe sneller men kan spelen, hoe makkelijker je een tegenstander uitspeelt. Hoe sneller je kan omschakelen van balverlies naar balbezit, hoe sneller je de bal hebt. Want, we willen steeds de bal.

 

“We voetballen niet om te winnen, maar we winnen omdat we voetbal spelen”

Fundamenten van onze opleidingsvisie


 

Om onze opleidingsvisie binnen de jeugdopleiding te ontwikkelen, kiezen we voor 5 fundamenten: het concept, het opleidingsplan, de eindtermen, de trainingsmethodiek en het loopbaanplan.

En, op ieder moment van de opleiding moeten we er ons van bewust zijn dat de vaardigheden van een voetballer heel divers en complex zijn.

Wat bedoelen we hiermee? Voetbal is de meest veelzijdige sport die er bestaat omdat er tijdens een wedstrijd heel veel vaardigheden tegelijkertijd gebruikt worden. Uithouding, weerstand, explosiviteit, (duel)kracht, lenigheid, motoriek, coördinatie, intelligentie, mentaliteit, concentratie,…. Een voetballer is m.a.w. de meest getalenteerde atleet ter wereld.

Opleidingsaccenten

We hebben een eigen “DILBEEKS” opleidingsaccent (zie stempel TOTAAL-voetbal). Ook willen we onze jeugdspelers tijdens de opleiding steeds centraal plaatsen. Dit is vaak een zeer moeilijke en lange weg. School en studie blijven belangrijk want veel spelers zullen het niet schoppen tot (prof)voetballer. Dus een goede begeleiding, op meerdere vlakken, is een meerwaarde voor onze spelers.


 

DURF: speler moet steeds een actie durven maken in een 1 tegen 1 situatie. De speler moet vertrouwen winnen en daarbij de nodige ondersteuning krijgen van de ouders, opleider, etc. Op die manier zullen de acties ook slagen.

INZICHT: speler moet het verschil kunnen maken met 1 splijtende pas of intelligente opstelling. De speler moet spelsituaties aanvoelen in verschillende opstellingen. Hij moet de medespelers en tegenstanders zien en weten wanneer hij in welke situatie een bepaalde actie moet ondernemen. Dit alles heeft te maken met de VISTA van de speler.

LEERPLAN: spelers worden gevormd via een uitgekiemd leerplan.

BAL: we willen steeds de bal. De spelers die we willen vormen moeten zeer technisch aangelegd worden. Dit gaan we bewerkstelligen door o.a.: basis controles/passes, Coerver technieken, dribbels, soccerpals, etc. Buiten dit willen we ook stevige spelers die meester zijn in elk duel.

ENTHOUSIASME: iedere speler moet met de juiste mentaliteit en leergierig op training dingen aanleren, op wedstrijden nodige transfers maken. Volgende kernwoorden zullen ook de het enthousiasme bepalen: zelfbeheersing, doorzettingsvermogen, tegenslagen overwinnen, jezelf blijven, lef tonen, veel trainingsarbeid willen verrichten, sociaal en collegiaal zijn naar de spelersgroep en loyaal zijn naar de club toe. Uiteindelijk ligt deze pijler nauw samen met het dagelijkse leven: hoe enthousiaster en hoe beter de mentaliteit => hoe groter de kans is om te slagen in alles wat je onderneemt. In het voetbal is dat ook zo.

ELEGANTIE: iedere speler moet iets speciaals uitstralen als hij op het veld komt. Dit moet via de verschillende facetten in het voetbal, namelijk de technische, inzichtelijke en fysische vormingen (LTPD).

KWALITEIT: iedere speler moet een meerwaarde brengen als individu zonder het collectieve te vergeten. Hoe ouder de speler, hoe strenger we zullen zijn. We zetten het spelen van wedstrijden dan om naar het winnen van wedstrijden. Eigenlijk zijn er 3 afdelingen in het voetbal: de recreatie afdeling (U6-U9), de leer afdeling (U10-U13), de prestatieafdeling (U14-U17) en de competitieafdeling (U19-JD).

SNELHEID: Snelheid is essentieel. Niet alleen in het lopen en het trekken van sprintjes, maar ook de snelheid van handelen met de bal is een belangrijke factor in het hedendaagse voetbal. En dit zowel individueel als collectief. Hoe sneller men kan spelen, hoe makkelijker je een tegenstander uitspeelt. Hoe sneller je kan omschakelen van Balverlies naar Balbezit hoe sneller je de bal hebt. Want, we willen steeds de bal.

kader 1

FUNDAMENT (4) | Onze trainingsmethodiek

Elke opleider krijgt de vrijheid zijn training zelf in te vullen volgens het weekplan van de visiecoördinator. Het opleidingsplan en de opleidingsvisie moet ten allen tijde gevolgd worden en er moet van iedere training een schriftelijke voorbereiding gemaakt worden en bewaard worden in PSD.

Voor iedere cel stelt de club een template ter beschikking aan de opleiders, dat hij/zij kan gebruiken als leidraad voor het opmaken van zijn training. Wat de opleidingsplannen betreft, stelt de Denkcel Opleidingen het opleidingsplan op over 40 weken op microniveau (per dag). De inhoud van dit plan wordt opgevolgd, regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgestuurd door de Denkcel Opleidingen.

kader 2

Een opleider NU is bezig met het eerste elftal van MORGEN te ‘vormen’. En met vormen bedoelen we zowel op sportief- als extra-sportief vlak. Als we onze spelers van MORGEN verwijten dat ze technisch en in een 1vs1 te kort schieten, ligt het gebrek aan durf en lef van zowel speler als opleider NU aan de basis. Als we zagen dat we onze spelers tijdens de voorbereidingsweken en de andere vakantieperiodes weinig of helemaal niet zien, zijn de opleiding en opvoeding van de speler de basis van het probleem.

FUNDAMENT (5) | Ons loopbaanplan

De weg

De voetbalopleiding van een jeugdspeler van VCGD loopt over meerdere jaren. We kunnen de loopbaan van een speler eigenlijk als volgt beschrijven. Via een speelse opleiding van de Bugs Bunnies (U06-U07) gaat de speler naar de basisopleiding van de onderbouw (U08-U09). Daarna schuift de speler door naar de gouden leeftijd van de middenbouw (U10-U11-U12-U13). Daarna worden de 11vs11-vaardigheden aangeleerd in de bovenbouw (U14-U15 | prestatieafdeling). Vervolgens worden de 11vs11-vaardigheden verfijnd en vervolmaakt in de postformatie fase 1 (U16-U17 (vervolg prestatieafdeling)-U19 (start competitieafdeling).

Vanaf U19 wordt het resultaat belangrijker en komen we terecht in een competitieafdeling. De postformatie (fase 1) legt de voorlaatste hand aan onze spelers om in de kernwerking (postformatie fase 2) de opleiding te laten spreken met “resultaten”. Hierin speelt de selectiegroep Jong Dilbeek een belangrijke rol.

We trainen gedifferentieerd

Binnen alle categorieën trainen we gedifferentieerd waarbij we opleidingskernen maken volgens voetbalrijpheid. We doen dit omdat gedifferentieerd werken bijdraagt tot een duurzame en betere individuele ontwikkeling. We accentueren ons doorstromingsbeleid d.m.v. stages waarbij (uitzonderlijke) talenten van onze cellen doorschuiven naar een oudere leeftijdscategorie (vanaf januari). Uiteraard wordt het evenwicht van de linies en de beschikbare aantallen van de kernen meegenomen in de doorschuifoefening (// stages). In de cel postformatie ((U15)-U16-U17-U19) wordt ook geschoven met spelers. De talenten trainen bij Jong Dilbeek, alleen wordt die groep sneller geëvalueerd (om de 6 à 10 weken).

pijl

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Als je in het leven iets wil bereiken, zijn duidelijke, haalbare en meetbare doelstellingen (//targets) stellen onontbeerlijk. Bij VCGD geldt dat ook want een voetballer die geen doel heeft, zal in de wedstrijd niet tot het uiterste gaan. Of, omdat zijn doel niet duidelijk is, zal hij zijn taak niet helemaal goed (kunnen) uitvoeren. Voor VCGD is het dus belangrijk om onze spelers duidelijke doelen mee te geven.

Daarbij moet er een verschil gemaakt worden tussen het teamdoel en de individuele doelen van de spelers. Wat is bv. een belangrijk doel van een aanvaller? Scoren. Voor een verdediger daarentegen is scoren geen doel of eerder veel minder een doel. Een keeper heeft dan weer andere doelen. En naast doelen, die samenhangen met de positie/linie van een speler, kunnen de spelers van een team ook verschillende persoonlijke doelen hebben.

In onze visie- en opleidingsplannen geven we een antwoord op de volgende vragen :

 • Waarom doelstellingen stellen?
 • Welke methode gebruiken we om doelen te stellen?
 • Waarom een POP?
 • Wanneer starten we bij VCGD met een POP?
 • Wat is de bron van het VCGD POP?
 • Hoe begin je aan een VCGD POP?
 • Hoe maak ik een VCGD POP?
 

Onze Sponsors

 • Averbo
 • Carrosserie Vannerum

Volg ons op Facebook