OPLEIDINGSVISIE

OPLEIDINGSVISIE: (SPORTIEVE VISIE)

Basis van onze opleiding 

Het beeld van de fruitboom wordt gebruikt om duidelijk te maken waaruit de visie en bijgevolg de missie van de club bestaat.

In de grond, aan de basis ontstaan de wortels van een sterke boom. Die wortels zijn onze Bugs Bunnies (U05-U06) en Debutantjes (U07), de allerkleinsten binnen onze club, als het ware de zaadjes van de tot volgroeien te brengen boom. De U05-U06 spelen 2 tegen 2, de U07 spelen 3 tegen 3.

Onze onderbouw (U08-U09) vormt de stam. Hier wordt de basis gelegd voor een gedegen voetbalopleiding, aangepast aan het 5 tegen 5 spel.

Onze middenbouw vormt de takken. Het is dan ook een verder ontwikkeling binnen een totaalpakket die de jeugdopleiding bewerkstelligt. Het gaat hier om de U10 tot en met de U13 of alle ploegen die in een 8 tegen 8 vorm spelen.

Onze bovenbouw vormt de bladeren. Hier wordt de jeugdopleiding verder ontwikkeld. De U14-U15 leren de 11 tegen 11 configuratie.

Onze postformatie fase 1 vormt de kruin. Hier wordt de jeugdopleiding bijna voltooid om uiteindelijk te kunnen doorgroeien naar de kernwerking (postformatie fase 2). De U16 tot en met JONG DILBEEK verfijnen en perfectioneren de 11 tegen 11 weerstand naar het vervolmaken en afronden van een volwaardige jeugdopleiding.

Uiteindelijk kan de jeugdwerking maar geslaagd zijn als de boom ook vruchten draagt, deze vruchten vertegenwoordigen het bereiken van de kernwerking.

De missie is uiteindelijk om 70 % van de “eigen vruchten of Dilbeekse bodem” te laten spelen in ons 1e elftal en 100% in ons 2e elftal. Hoe meer fruit de boom draagt, hoe meer jeugdspelers vertegenwoordigd zijn in het 1e - of 2de elftal. De sportieve staf kan haar resultaten toetsen aan de doorstroming die zij heeft bereikt en daar evalueren of haar beleid en visie slaagt.

 

Technisch - Tof – Top | Onze voetbalvisie

Voetbal is een teamsport met een individueel karakter. Om het individu te ontplooien (jeugd) en te streven naar een collectief sterker geheel (kern) hebben wij rond verschillende belangrijke kernwoorden / pijlers onze jeugdwerking opgebouwd.

In ons voetbal zijn PLEZIER, OPLEIDING, DURF, WIN, HET ZIEN, WINNEN en HET HEBBEN de pijlers om een jeugdvoetballer op te leiden tot een volwassen voetballer.

PLEZIER betekent al spelende leren. Het is noodzakelijk dat we in onze opleiding heel veel plezante momenten aanbieden. Plezier hebben is niet alleen belangrijk voor het zelfvertrouwen maar draagt ook bij tot de ontwikkeling van een speler (mens) en zorgt er voor dat onze ploegen beter gaan voetballen. Onze voetballers moeten op iedere training voetbalechte vormen krijgen, vaak de bal raken, veel kunnen scoren, zich vrij kunnen bewegen, initiatief kunnen pakken en aangemoedigd worden. Daarbij mogen we nooit vergeten dat ook onze spelers van de eerste ploeg naar de training komen om een “matchke” te spelen en om eens op doel te “trappen”.

In de jeugdwerking staat het spel (FUN) en de opleiding (FORMATION) centraal. Onze jeugdspelers komen niet op strafkamp maar moeten zich thuis en gewaardeerd voelen en ze moeten zich amuseren zonder daarbij het educatief en sociaal aspect te verwaarlozen.

OPLEIDING betekent iets leren volgens een bepaald proces. Als methodiek kiezen we voor een doelgericht opleidingsproces waarbij we eindtermen bepalen per leeftijdscategorie. Verder kiezen we voor vier opleidingsmodellen. Voor de U6-U7 gebruiken we een programma met heel veel spelletjes, die de algemene motorische vaardigheden ontwikkelen. Voor de onderbouw en middenbouw kiezen we voor het BT-model (Basics- en Teamtactics-model). Voor de bovenbouw, meer bepaald voor de U14 en U15, kiezen we voor het OVA-model (opbouwen, verdedigen en aanvallen) en vanaf de U16 gebruiken we het OVAC-model (opbouwen, verdedigen en aanvallen met conditieplan). Wat het conditieplan betreft, kiezen we voor een periodiseringsmodel, waar de fysiek van lang naar kort werk wordt opgebouwd.

DURF karakteriseert onze opleiding. Ter bevordering van de ontplooiing van het individu wordt durf vooropgesteld om de opleiding te karakteriseren. Wie niet waagt (durft), niet wint, wordt binnen de jeugdopleiding dan ook hoog in het vaandel gedragen.

WIN betekent winst maken door te leren voetballen in een wisselende veldbezetting met duidelijke afspraken.

HET ZIEN / HET HEBBEN betekent dat we intelligente voetballers willen opleiden. Want, het zien maar niet kunnen uitvoeren en het kunnen uitvoeren maar niet zien: beide is een probleem. Verder moeten onze jeugdspelers zoveel mogelijk spelinzicht en handelingssnelheid opbouwen waarbij onze spelers moeten leren welke voetbalhandeling ze op welk moment en in welke situatie het best gebruiken. Daarom gebruiken we tijdens de opleiding bijna altijd ‘echte’ wedstrijdomstandigheden waarbij we onze spelers aanleren om te spelen zonder tijdverlies. De bal moet rollen, hij mag, m.a.w., bijna nooit stilliggen. Onze spelers moeten beseffen dat de bal nooit moe kan worden, een vlotte balcirculatie is m.a.w. een van onze “VCGD-stempels.”

WINNEN betekent het willen winnen van een wedstrijd. De winnaarsmentaliteit is heel belangrijk. Bij VCGD willen we geen kampioeneploegen maken, wel door een individuele benadering zoveel mogelijk voetballers klaarstomen voor amateurvoetbal.

Onze opleidingsvisie: 

1. Ons concept = zonevoetbal : een collectief positiespel bij balbezit én balverlies met als doel de tegenstander in de zone(s) tussen de bal en de waarheidszone te controleren.

2. Ons opleidingsplan is gebaseerd op TOTAAL-voetbal, waarbij we de betere elementen van ‘bestaande’ voetbalculturen met mekaar verbinden. Met onze opleiding willen wij een stempel zetten op onze voetballers. De bedoeling is een kwaliteitsvolle opleiding aan te bieden om onze ambities te realiseren. Voor het definiëren van onze stempel zijn we eigenlijk vertrokken vanuit de 4 hoofdmomenten in het voetbal: balbezit, balverlies, omschakeling en beleving. Daarna koppelen we aan die momenten een cultuur.

3. Per cel heeft de club eindtermen op technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak ontwikkeld. We hebben dit gedaan aan de hand van een samenvattend kader per cel & een ontwikkelingsfiche- en accent per ontwikkelingsfase. Ook werd voor alle categorieën een technisch kader uitgeschreven.

4. Onze trainingsmethodiek: elke trainer is vrij zijn training zelf in te vullen, maar er zijn templates, en het opleidingsplan moet gevolgd worden.

5. Ons loopbaanplan :

De voetbalopleiding van een jeugdspeler van VCGD loopt over meerdere jaren. We kunnen de loopbaan van een speler eigenlijk als volgt beschrijven. Via een speelse opleiding van de Bugs Bunnies (U06-U07) gaat de speler naar de basisopleiding van de onderbouw (U08-U09). Daarna schuift de speler door naar de gouden leeftijd van de middenbouw (U10-U11-U12-U13). Daarna worden de 11vs11-vaardigheden aangeleerd in de bovenbouw (U14-U15 | prestatieafdeling). Vervolgens worden de 11vs11-vaardigheden verfijnd en vervolmaakt in de postformatie fase 1 (U16-U17 (vervolg prestatieafdeling)-U19 (start competitieafdeling).

Vanaf U19 wordt het resultaat belangrijker en komen we terecht in een competitieafdeling. De postformatie (fase 1) legt de voorlaatste hand aan onze spelers om in de kernwerking (postformatie fase 2) de opleiding te laten spreken met “resultaten”. Hierin speelt de selectiegroep Jong Dilbeek een belangrijke rol.

Binnen alle categorieën trainen we gedifferentieerd waarbij we opleidingskernen maken volgens voetbalrijpheid. We doen dit omdat gedifferentieerd werken bijdraagt tot een duurzame en betere individuele ontwikkeling. We accentueren ons doorstromingsbeleid d.m.v. stages waarbij (uitzonderlijke) talenten van onze cellen doorschuiven naar een oudere leeftijdscategorie (vanaf januari). Uiteraard wordt het evenwicht van de linies en de beschikbare aantallen van de kernen meegenomen in de doorschuifoefening (// stages). In de cel postformatie ((U15)-U16-U17-U19) wordt ook geschoven met spelers. De talenten trainen bij Jong Dilbeek, alleen wordt die groep sneller geëvalueerd (om de 6 à 10 weken).

Onze opleidingsaccenten: 

DURF: speler moet steeds een actie durven maken in een 1 tegen 1 situatie. De speler moet vertrouwen winnen en daarbij de nodige ondersteuning krijgen van de ouders, opleider, etc. Op die manier zullen de acties ook slagen.

INZICHT: speler moet het verschil kunnen maken met 1 splijtende pas of intelligente opstelling. De speler moet spelsituaties aanvoelen in verschillende opstellingen. Hij moet de medespelers en tegenstanders zien en weten wanneer hij in welke situatie een bepaalde actie moet ondernemen. Dit alles heeft te maken met de VISTA van de speler.

LEERPLAN: spelers worden gevormd via een uitgekiemd leerplan op microniveau.

BAL: we willen steeds de bal. De spelers die we willen vormen moeten zeer technisch aangelegd worden. Dit bewerkstelligen we door o.a.: basis controles/passes, Coerver technieken, dribbels, soccerpals, etc. Buiten dit willen we ook stevige spelers die meester zijn in elk duel.

ENTHOUSIASME: iedere speler moet met de juiste mentaliteit / leergierig op training dingen willen aanleren, op wedstrijden nodige transfers maken. Volgende kernwoorden bepalen het enthousiasme van een individu: zelfbeheersing, doorzettingsvermogen, tegenslagen overwinnen, jezelf blijven, lef tonen, veel trainingsarbeid willen verrichten, sociaal en collegiaal zijn naar de spelersgroep en loyaal zijn naar de club toe. Uiteindelijk ligt deze pijler nauw samen met het dagelijkse leven: hoe enthousiaster en hoe beter de mentaliteit => hoe groter de kans is om te slagen in alles wat je onderneemt. In het voetbal is dat ook zo.

ELEGANTIE: iedere speler moet iets speciaals uitstralen als hij op het veld komt. Dit moet via de verschillende facetten in het voetbal, namelijk de technische, inzichtelijke en fysische vormingen (LTPD).

KWALITEIT: iedere speler moet een meerwaarde brengen als individu zonder het collectieve te vergeten. Hoe ouder de speler, hoe strenger we zullen zijn. We zetten het spelen van wedstrijden dan om naar het winnen van wedstrijden. Eigenlijk zijn er 4 afdelingen in ons voetbal: de recreatie afdeling (U06-U09), de leer afdeling (U10-U13), de prestatieafdeling (U14-U17) en de competitieafdeling (U19-JD).

SNELHEID: Snelheid is essentieel. Niet alleen in het lopen (voorwaarts / achterwaarts / draaien) en het trekken van sprintjes, maar ook de snelheid van handelen met de bal is een belangrijke factor in het hedendaagse voetbal. En dit zowel individueel als collectief. Hoe sneller men kan spelen, hoe makkelijker je een tegenstander uitspeelt. Hoe sneller je kan omschakelen van balverlies naar balbezit, hoe sneller je de bal hebt. Want, we willen steeds de bal.

 “We voetballen niet om te winnen, maar we winnen omdat we voetbal spelen”

 

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Als je in het leven iets wil bereiken, zijn duidelijke, haalbare en meetbare doelstellingen (//targets) stellen onontbeerlijk. Bij VCGD geldt dat ook want een voetballer die geen doel heeft, zal in de wedstrijd niet tot het uiterste gaan. Of, omdat zijn doel niet duidelijk is, zal hij zijn taak niet helemaal goed (kunnen) uitvoeren. Voor VCGD is het dus belangrijk om onze spelers duidelijke doelen mee te geven.

Daarbij moet er een verschil gemaakt worden tussen het teamdoel en de individuele doelen van de spelers. Wat is bv. een belangrijk doel van een aanvaller? Scoren. Voor een verdediger daarentegen is scoren geen doel of eerder veel minder een doel. Een keeper heeft dan weer andere doelen. En naast doelen, die samenhangen met de positie/linie van een speler, kunnen de spelers van een team ook verschillende persoonlijke doelen hebben.


In onze visie- en opleidingsplannen geven we een antwoord op de volgende vragen :