TAALBADEN

TAALBADEN:

De club geeft bijna 350 jeugdspelers de kans om te sporten. Hiervan zijn er ook anderstalig dan het Nederlands. Daarom organiseert VCGD organiseert lessen Nederlands voor anderstaligen. Doel van dit initiatief is de anderstalige kinderen spelenderwijs de Nederlandse voetbaltaal aanleren. 

De lessen worden verzorgd door een leraar.


Waarom organiseren wij lessen Nederlands voor anderstaligen?

VC Groot Dilbeek is een Nederlandstalige club. Zoals in de missie en visie vooropgesteld werd, dient er op de club Nederlands gepraat te worden. In haar werking en communicatie wordt uitsluitend Nederlands gebruikt. Anderstalige spelers zijn welkom maar zij die onvoldoende Nederlands spreken, moeten verplicht deelnemen aan de lessen Nederlands welke door de club worden georganiseerd. Dit zal zorgen voor een betere communicatie en intern overleg.


Waarom zijn de lessen Nederlands belangrijk?

Voor de leden van VC Groot Dilbeek is voetbal belangrijk. We leren technieken en vaardigheden aan maar daarnaast ook samenspelen met anderen, werken in groep en zo veel meer. Hierbij is communicatie zeer belangrijk want tijdens trainingen en wedstrijden moeten onze spelers hun opleiders goed kunnen begrijpen. Bij teamsporten is de communicatie onderling ook van groot belang. Onze spelers zullen door Nederlands te begrijpen en te spreken meer betrokken zijn bij de evenementen, de trainingen en de wedstrijden. Als ze de uitleg beter begrijpen, zal o.a. het voetballen zelf ook beter worden.


Zijn de lessen Nederlands verplicht?

Voor deelname aan wedstrijden is een aanwezigheid van 80% op de lessen Nederlands vereist. Indien de anderstalige speler onvoldoende aanwezig is op de lessen Nederlands, zal de speler niet kunnen deelnemen aan wedstrijden. Bij manifeste onwil om de lessen Nederlands te volgen, kan overgegaan worden tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de club.


Praktisch

De lessen Nederlands zijn gratis en gaan door op woensdagnamiddag in ons clubhuis.
De eerste lessen starten eind september. Er wordt gewerkt in 3 groepen. De exacte uren worden in de loop van september gedeeld op de website en FB-pagina.