OUDERRAAD

OUDERRAAD:

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de jeugdspelers van VCGD en bestaat vooral uit ouders van spelers. De verantwoordelijke van de ouderraad is tevens lid van de raad van bestuur.

De ouderraad is een adviserend en ondersteunend orgaan zonder wettelijke bevoegdheden. Er wordt gestreefd naar een representatieve samenstelling. Dit wil zeggen een mengeling van ouders van verschillende leeftijdsgroepen. Per opleidingskern voorziet de raad een effectief mandaat en een plaatsvervangend mandaat.

De ouderraad kan je bereiken via mail: ouderraad@vcgrootdilbeek.be .


Wat is de functie van de ouderraad?


Voor de ouders:

De ouderraad heeft een spreekbuisfunctie. De raad verwoordt zo goed mogelijk wat er leeft onder de ouders. De doelstelling is om binnen de gestelde grenzen de samenwerking tussen ouders en voetbal te bevorderen om zo de belangen van de spelers zo optimaal mogelijk te kunnen behartigen.

Tevens organiseert de ouderraad de niet-sportieve activiteiten van de club. Het doel van deze activiteiten is bijkomende financiële inkomsten genereren.

Naast de activiteiten kan de ouderraad ook informatie verstrekken aan ouders én ouders in de gelegenheid stellen om van gedachten te wisselen over onderwerpen in de wereld van het voetbal. Ten behoeve van een optimale uitwisseling tussen de ouderraad en het bestuur is het noodzakelijk dat de verantwoordelijke tevens bestuurslid is van de vzw.


Voor de club:

De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de club. De raad dient als klankbord voor de voetbalopleiding. Men houdt rekening met de mening van de ouders, er wordt zelfs expliciet naar gevraagd. De raad is een waardevolle gesprekspartner en informatiebron voor de club. De ouderraad vergadert tenminste zes keer per seizoen. Regelmatig worden speciale thema’s besproken. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. De leden van het bestuur, de TVJO, de AVJO en directeur opleidingen worden eventueel uitgenodigd op deze vergadering, afhankelijk van het onderwerp.


Wat zijn de bevoegdheden van de ouderraad?