Onze waarden

ONZE WAARDEN:

De jeugdopleiding van onze club heeft de volgende waarden:

Sportief

Na de vereffening van Dilbeek Sport in maart 2013 heeft VC Groot Dilbeek een doorstart kunnen maken dankzij een aantal ouders van jeugdspelers die de hoogwaardige jeugdopleiding die Dilbeek Sport aanbood en waarvoor Dilbeek Sport gekend was in de wijde regio wensten verder te zetten.

Het uitgangspunt was dus een club te bouwen rond de jeugdwerking en daarbij vooral de sterktes uit de jeugdwerking van Dilbeek Sport bestendigen, verbeteren en uitdiepen. Het kunnen aanbieden van “nationaal” voetbal of nu genoemd “Inter provinciaal voetbal” dat zich kan profileren op een niveau juist onder het elite-niveau is de bestaansreden geworden voor VC Groot Dilbeek.


De opleiding dient voor het bestuur gestoeld te zijn op een voetbaltechnisch & collectief uitgebalanceerd geheel, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan gezonde voeding en lichaamsverzorging. VC Groot Dilbeek wil spelgericht zowel naar plezier- als naar opleidingswaarde haar opleiding verder uitdiepen ten einde een aantrekkingspool te zijn voor talentvolle spelers die hun persoonlijke voetbal kunnen willen aanscherpen in een collectief geheel.

Het Vlaams karakter van de club mag hierbij niet uit het oog worden verloren zonder daarom de instroom van anderstaligen te bemoeilijken. 

Iedereen is welkom bij VC Groot Dilbeek met zijn of haar geaardheid en afkomst maar respecteert tegelijkertijd de identiteit van de club.


Kenmerken van onze jeugdwerking:

Sociaal en maatschappelijk.

VC Groot Dilbeek is een vereniging die zich - naast het kernproduct voetbal - bezig houdt met sociaal maatschappelijke activiteiten binnen de gemeente en directe samenleving.
Onze maatschappij zit de dag van vandaag vol hinderlagen en met een aantal initiatieven wil de club een duidelijk signaal geven naar de buitenwereld.

De club bevindt zich aan de Brusselse rand, waardoor we vrij direct met enkele problemen af te rekenen hebben. We sommen ze even op:


Verder is in onze samenleving de mentale druk niet meer weg te denken. De maatschappij is immer gegroeid tot een prestatiegerichte maatschappij, ontspannen zit er amper in. Vele ouders hebben het reeds moeilijk hiermee en deze zetten soms – niet beseffende – druk op hun kinderen. Het groot verwachtingspatroon kan niet worden gerealiseerd.

Om alle boven vermelde problemen aan te pakken, startte de club met verschillende initiatieven, waarover je op verschillende plaatsen op deze site info vindt.