KWALITEIT FOOTPASS

KWALITEIT FOOTPASS:

Foot PASS wil de jeugdopleiding van voetbalclubs kwaliteitsvol verbeteren en mee op de kaart zetten. Hoe? Door middel van adviesverstrekking, een erkend kwaliteitslabel, een vermelding in de unieke online catalogus en nog zoveel meer.

Scoren met jeugd, dat doe je met Foot PASS

Als club werken we ook verder aan de kwalitatieve uitbouw van onze jeugdopleiding.

De Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) heeft een nieuw project opgestart om de kwaliteit van de jeugdwerking in haar clubs te verbeteren. Hiervoor wordt officieel samengewerkt met Foot PASS voor de uitvoering van een objectieve audit in de clubs. Deze audit leidt echter niet alleen tot concreet advies, maar zal ook de mogelijkheid bieden om aanspraak te maken op werkingssubsidies uit een nieuw jeugdsportfonds. 


Kwaliteitslabel

Vandaag wordt veel belang gehecht aan kwaliteit. Niet alleen de ouders, maar ook de opleiders, trainers, sponsors en overheid verlangen steeds meer van de club.


Betere kwaliteit van de jeugdopleiding

Maar er is meer dan alleen het kwaliteitslabel. Foot Pass analyseert de jeugdopleiding volgens het profiel dat het best bij onze club past. Ze toetsen daarbij de theorie aan de praktijk, objectief volgens gestandaardiseerde procedures. Op basis van deze analyse ontvangen we een individueel rapport met de sterke en zwakke punten van onze jeugdopleiding. Bovendien krijgen we concrete adviezen om de werking verder te perfectioneren.


Onze opleidingsplannen

VC Groot Dilbeek heeft zijn voetbalproduct in 4 handboeken gegoten:

De handboeken worden jaarlijks onderworpen aan een update. De handboeken zijn openbaar voor onze leden en kunnen op aanvraag ingekeken worden. Hoe? Je stuurt een mail naar onze visie coordinator, Marc Gettemans, TVJO@VCGrootdilbeek.be