Aangifte ongeval

AANGIFTE ONGEVAL:

De Denkcel Opleidingen heeft samen met de medische staf een stappenplan op papier gezet om als speler in aanmerking te komen voor de terugbetaling van kosten van een opgelopen blessure tijdens een training of wedstrijd. Het is belangrijk deze stappen te volgen. In alle andere gevallen behoudt de club zich het recht om deze kosten niet te vergoeden en bestaat de kans dat je voor de kosten persoonlijk moet opdraaien.

Belangrijk is ook om een onderscheid te maken tussen een sportongeval en een “gewone” blessure. Onder een sportongeval verstaan we “de schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer”.

Blessures ten gevolge van een overbelasting (bv. tendinitis) worden niet beschouwd als een sportongeval. Wat ouders dienen te doen en waar ze zich moeten op voorzien - in geval van een sportongeval - lezen jullie hieronder.


Hieronder een samenvatting:

Stap 1

1. De speler consulteert binnen de 14 dagen na het oplopen van de blessure (bij voorkeur) onze sportarts Luc Itterbeek (0486/96 67 39). De speler neemt daarbij het formulier "Aangifte voor ongeval" (formulier af te halen op het secretariaat (kantine)) en een kleefbriefje van het ziekenfonds mee). Loop je een ongeval op bij een uitwedstrijd, vraag dan daar naar het formulier. Dit is meestal beschikbaar in de kantine. Het formulier aangifte sportongeval kan je aanvragen aan:

bestuur@vcgrootdilbeek.be


Wie vult wat in?


2. De speler bezorgt het ingevuld formulier zo vlug mogelijk aan het secretariaat (evt. via opleider of afgevaardigde of visiecoördinator). De GC (secretaris) vult de zijde “Aangifte voor ongeval” verder aan (clubinfo en persoonlijk data) en stuurt het ingevulde document naar de KBVB, dienst FSF.


3. Indien de geraadpleegde arts niet de sportarts is, vult de betrokken arts de zijde "Medisch getuigschrift" in.


Stap 2

Na ongeveer twee weken ontvangt de gerechtelijke correspondent van het FSF een geneeskundig getuigschrift van herstel, samen met een dossiernummer. Dit getuigschrift van herstel dient bij genezing ingevuld te worden door (bij voorkeur) onze kinesist Roeland Galle (0486/28 58 81) of geraadpleegde dokter.

Ouders geven dit getuigschrift - samen met de nodige bewijsstukken voor de tussenkomst (o.a. het uittreksel van tussenkomst van de mutualiteit) - af aan het secretariaat (= GC, evt. via de opleider of afgevaardigde). De GC heeft een postbakje in de kantine waar de documenten kunnen gepost worden. De GC stuurt het dossier naar de KBVB, dienst FSF. Pas na het versturen van dit getuigschrift, wordt het verbod op spelen en trainen opgeheven. M.a.w. een geblesseerde speler mag - indien een dossier sportongeval werd opgestart en loopt - pas opnieuw beginnen met trainen en spelen nadat het getuigschrift van herstel werd opgestuurd naar de KBVB. 


Stap 3

Het bedrag van de aanvaarde tussenkomst wordt op de zichtrekening van VCGD gestort, nadat eerst een uittreksel van de tussenkomst aan de gerechtelijke correspondent werd gestuurd. De speler ontvangt dit bedrag door middel van een overschrijving op de bankrekening. Het FSF houdt bij elk voetbalongeval automatisch een forfaitair bedrag af als administratieve kost.Niet vergeten:


BELANGRIJK BIJ ERNSTIGE SPORTONGEVALLEN

Vooreerst raden we elke ouder aan zijn kind te begeleiden bij zowel thuis- als uitwedstrijden. Niet enkel de morele steun is welkom, ook de puur praktische zijde mag niet uit het oog verloren worden. Bij élk mogelijk ongemak (blessure – ziekte) is de aanwezigheid van een ouder nuttig. Bij een ernstig sportongeval, is de aanwezigheid van een ouder van primaire aard.

Indien u niet in de mogelijkheid bent om uw kind te vergezellen, dient u het volgende te voorzien: