Sportief management jeugdopleiding

Functie Naam Email
Directeur opleidingen D. Bertels Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
TVJO D. Bertels Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
AVJO  
Hoofd rekrutering D. Stroobant Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Visiecoördinatoren

Cellen Naam Email
Bunnies (U6-U7) O Derweduwen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Debutantjes (U8) - Onderbouw (U9) L. Carlier lDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Middenbouw Fun-Formation (U10-U13)  
Bovenbouw-Postformatie (U14-U19) D. Stroobant dDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Cel Keepers S. Declercq Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Denkcel Opleidingen (DO)

Het departement opleidingen van VCGD kiest via een Denkcel Opleidingen beleidsmatig (d.m.v. een jaarlijks aangepast jeugdbeleidsplan) voor een gedeelde verantwoordelijkheid.

Waarom een gedeelde verantwoordelijkheid? Het algemeen (sportief) draagvlak wordt stabieler indien het “gedragen” wordt door meer dan één persoon.

Een jeugdbeleidsplan heeft immers enkel kans op slagen als het draagvlak staande blijft. VCGD kiest via de Denkcel Opleidingen voor een continu kritisch en dynamisch proces op lange termijn. De Denkcel Opleidingen legt via de voorzitter van de ouderraad verantwoording af aan de raad van bestuur. De technische staf kernwerking (denkcel postformatie | fanion) bestuurt samen met de denkcel opleidingen de voetbalactiviteiten van VCGD.

De “spreekbuis” van de Denkcel Opleidingen is de directeur opleidingen.

DOELSTELLINGEN DO

 • bouwt en ontwikkelt het opleidingsconcept uit
 • neemt initiatief om het opleidingsconcept in de realiteit om te zetten
 • is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het jeugdbeleid (opleidings- en visieplannen)
 • bewaakt de missie en visie van de jeugdopleiding en bij uitbreiding de club
 • bevordert, bewaakt en garandeert de doorstroming van eigen (opgeleid) talent
 • organiseert vormingsmomenten voor alle clubleden
 • bevordert en garandeert de doorstroming van eigen (opgeleid) talent

BEVOEGDHEDEN DO

 • neemt alle beslissingen op sportief vlak
 • communiceert beslissingen op een duidelijke en eenduidige manier (huisstijl)
 • verantwoordelijk voor de samenstelling en evaluatie van de sportieve staf van de jeugdopleiding
 • stelt het jaarplan van de jeugdopleiding samen
 • heeft de eindverantwoordelijkheid in het samenstellen van de teams, na overleg met de visiecoördinator, de verantwoordelijke scouting én de betrokken opleider(s)

LEDEN DO

VCGD kiest dus voor een gedeelde verantwoordelijkheid. De Denkcel Opleidingen bestaat uit 7 functies. De verankering van het bestuur binnen de denkcel is verzekerd door de voorzitter van de ouderraad. De directeur opleidingen is eindverantwoordelijk voor deze cel.

SAMENSTELLING DO

 • Afgevaardigde medische cel < Roeland Galle
 • Administratief verantwoordelijke jeugdopleiding < Tim Denoose
 • Directeur opleidingen < Dany Bertels
 • Hoofd rekrutering < Didier Stroobant
 • Voorzitter ouderraad < Sandra Peeters
 • Technisch verantwoordelijke jeugdopleiding < Dany Bertels
 • Visiecoördinatoren
  • keepers < S.Declercq 
  • U6 tot U7 < Olivier Derweduwen
  • U8 tot U9 < Luc Carlier
  • U10 – U13 < Tim Denoose
  • U14 – U19 < Didier Stroobant

AFSPRAKENKADER DO

 • De vaste leden van de denkcel zijn: directeur opleidingen, AVJO, TVJO, hoofd rekrutering, visiecoördinatoren, voorzitter ouderraad en afgevaardigde medische cel
 • Hoogste sportief overlegorgaan binnen de afdeling opleidingen
 • Vergaderagenda: 1x per maand samenkomst (vrijdagavond)
 • Voorzitter Denkcel Opleidingen: directeur opleidingen
 • Voorzitter zorgt voor agenda met uitnodiging, verslaggeving en uitvoering/delegatie
 • Verslaggeving naar de Denkcel Opleidingen plus raad van bestuur
 • Openbare uitvoeringsbesluiten op website, interne mailing plus FB-account
 • Afwezigen sturen agendapunten plus uitgewerkte voorstellen door naar de voorzitter
 • Agendapunten met timing (bv. goedkeuring verslag vorige vergadering: 5’)
 • Vaste agendapunten: goedkeuring verslag, dringend te agenderen punten, opvolging opleidingsplan, werking opleidingskernen, blessures, rekrutering, events, punten van het moment (functionering/evaluatie/…), vormingsmoment,…
 • Er wordt vermeld wie wat doet tegen wanneer
 • Vergadercultuur: max 60’ vergaderen

STATUTEN DO

VCGD kiest beleidsmatig voor een gedeelde verantwoordelijkheid. De directeur opleidingen en TVJO moeten zorgen voor de doorstroming. Zij moeten “vruchten” kweken voor de eerste elftallen. VCGD gaat voor een continu proces op lange termijn. Het jeugdbeleidsplan heeft enkel kans op slagen als het draagvlak staande blijft. Het sportief management (directeur opleidingen en TVJO) wordt bijgestaan door visiecoördinatoren en specialisten (scout, keepertrainer, medische cel, hoofd techniekschool, etc.).

Aangezien hier voornamelijk over de belangen van de jeugd en opleiding gerelateerde materie gesproken wordt, worden de mandaten als volgt beslist: ieder lid heeft een stem/mandaat. Bij onenigheid, beslist de directeur opleidingen. Indien er familiebanden zijn tussen de leden van de denkcel, telt hun stem voor 50%.

Het opleidingsplan wordt ontwikkeld door een aantal personen. Dit komt de opleiding ten goede. Hoe meer invalshoeken, hoe beter. Hoe beter de grond, hoe groter de oogst.

Referentie:

 • neemt als leidraad het Foot Pass label
 • is op de hoogte van de visie van de KBVB en van andere toonaangevende instanties in de voetbal- en sportwereld (binnen- en buitenland)
 • heeft een ruim netwerk in de voetbalwereld

Verankering, mandaat en verantwoording

 • De Denkcel heeft een mandaat voor één jaar
 • De directeur opleidingen informeert en legt via de voorzitter van de ouderraad verantwoording af aan de raad van bestuur

Gespreksmodel ouders

Om de ontwikkeling van onze spelers te sturen en te versnellen, beleggen wij tweemaal per seizoen een gesprek om het functioneren en de ontwikkeling van de speler te bekijken. Als speler (en ouder) krijg je dus tweemaal per seizoen (zonder afspraak en op uitnodiging) een gesprek. Je krijgt een evolutiegesprek in december. Je krijgt een evaluatiegesprek in de laatste week van april.

Bent u overtuigd van sportief onrecht en kan u niet wachten op de evolutie- en/of evaluatiegesprekken? Maak dan een afspraak volgens onderstaand gesprekschema. Je maakt een afspraak. Geen afspraak is geen gesprek en je volgt onderstaand schema voor een babbel over de sportieve evolutie van jouw kind. Begin geen boeken te schrijven naar de mailbox van het bestuur maar richt je op een beleefde manier tot de leden van de sportieve cel.

We herhalen: gesprekken met opleider, visiecoördinator, directeur opleidingen, TVJO en ombudsman worden aangevraagd. GEEN AFSPRAAK = GEEN GESPREK. En, over sportieve aangelegenheden wordt slechts eenmaal van gedachten gewisseld (als je de training voor ouders hebt gevolgd).

Ons gesprekschema:

ouders

Visie en opleiding

De club stelt zijn visie en opleiding (plannen) in een beveiligd formaat ter beschikking aan de clubleden. Als je naar het kantoor van de directeur opleidingen/TVJO komt, vraag je best eerst de handboeken op om ze door te lezen. Daar staat de visie en de werking van de club uitgebreid neergeschreven. Want, de eerste vraag zal zijn : heb je onze handboeken gelezen?

Office directeur opleidingen

Enkel op afspraak.

 

Foot Office

Om de jeugdwerking binnen VCGD vlot te laten verlopen, is het Foot office (secretariaat) opgesplitst in twee “offices”: een Front Office en een Back Office. Het Foot Office wordt beheerd door 2 VTE, de GC/Secretaris (= Front Office - 100%) en de AVJO/Directeur opleidingen (= Back Office - 50% | 50%). De 2 kantoren:

 • Front Office levert een directe dienstverlening aan ouders, spelers, opleiders en “klanten” van het Roelandsveld. Front Office is enkel en alleen actief op woensdag tussen 18u30 en 20u. Je kan er o.a. terecht voor aansluitingen / transfers afhandelen, verzekeringspapieren ontvangen, recuperatie inschrijvingsgeld via mutualiteitsfonds, etc.
 • Back Office staat in voor de indirecte dienstverlening aan ouders, spelers, opleiders en “klanten” van VCGD. Back Office kent geen officiële openingsuren. De dienstverlening speelt in op een goed (sportief) verloop van de jeugdwerking. Er worden allerlei vragen hetzij telefonisch, hetzij via mail behandeld. Dit kantoor verzekert een goed verloop van de voetbalactiviteiten: weekplanning, tornooien, talenten dag, stages,… Verder houdt dit kantoor een bibliotheek bij van scouting, testing, perscontacten en andere dossiers,…
foot

Opleidingsinitiatieven

Om de sportieve cel te ondersteunen in zijn dagelijks werk, organiseert de denkcel opleidingen op regelmatige basis een vorming. Hieronder vind je een overzicht van actuele thema’s:

Vorming - Aspecten per teamfunctie en coaching. Klik hier voor de presentatie.

Vorming - Collectieve analyse – tegenstander. Klik hier voor de presentatie.

Vorming - Coördinatie-Technische-Tactische handelingssnelheid. Klik hier voor de presentatie.

Vorming - FUN-aspect in het voetbal. Klik hier voor de presentatie.

Vorming – LTPD. Klik hier voor de presentatie.

Vorming – ABC loop (praktijk). Klik hier voor de presentatie.

 

Volg ons op Facebook