MEDISCHE CEL

MEDISCHE CEL:

Medische en fysieke begeleiding

Bij een intensieve sportbeoefening is een goede medische begeleiding onontbeerlijk.

De jeugdopleiding van VCGD streeft naar een kwalitatief hoogstaande medische begeleiding. Speciaal voor de jeugdopleiding kan VCGD een beroep doen op de diensten van een medische staf. De club wil op die manier een goed gestructureerde medische begeleiding creëren, die de spelers ondersteunt in hun ontwikkeling. Door een zo goed mogelijke medische support aan te bieden, zullen spelers o.a. beter begeleid worden en sneller herstellen van blessures. Ook het feit dat we de medische ondersteuning centraliseren, betekent dat we bepaalde medische processen beter kunnen opvolgen.

De medische staf is in staat zowel preventief, curatief als individueel te handelen. Door deze visie is het noodzakelijk om naast de interne disciplines van revalidatieopleider, psychotherapeut, sportarts en kinesitherapeut over de mogelijkheid te beschikken om externe experten in te schakelen. De komende seizoenen is het de bedoeling dat we ons medisch departement verder uitbreiden en optimaliseren met o.a. een podoloog, tandarts, voedingsdeskundige,…


SAMENSTELLING MEDISCH DEPARTEMENT

Functie club Naam Tel

 Clubdokter Luc Itterbeek 0486/96 67 39 

Clubkinesitherapeut Roeland Galle 0486/28 58 81 

EHB(S)O verantwoordelijke Charlotte Beghin 0473/89 38 57 

(erkend) Psychotherapeut Bernard Raveschot 02/569 39 90 
Medische procedures:

Het medisch departement werd de laatste jaren fel uitgebreid met experten. Ons medisch departement ondersteunt de jeugdspelers op de volgende wijze:


Elke afspraak met een expert verloopt via de leden van de sportieve cel. Het eerste aanspreekpunt hier is de opleider, die je de juiste weg zal uitleggen. Op die manier heeft de sportieve cel ten allen tijde een “spoor” van wie bij welke expert in behandeling is.

Wat de betaling betreft, betaal je je consultaties en recupereer je een deel via de mutualiteit. I.g.v. een sportblessure, opgelopen bij VCGD-activiteiten, recupereer je ook een deel via de voetbalbond. Meer info over de aangifte van een sportongeval vindt u hier.IN DE PRAKTIJK

Eenmaal per week is er overleg tussen het medisch departement (onze clubkinesist | onze sportarts) en de Denkcel Opleidingen (onze directeur opleidingen) waarbij de volgende items worden besproken:


Er wordt geen medische informatie doorgegeven aan de opleiders. Enkel de informatie die opleiders nodig hebben om de speler te integreren in de groepstraining, wordt doorgegeven.


PROCEDURE

De volgende uitgeschreven scenario’s behandelen de fysieke onbekwaamheid van een jeugdspeler. En dit bij zowel een gewone blessure als bij een sportongeval. Verder lees je de weg die dient gevolgd te worden ten aanzien van onze sportarts, clubkinesist en directeur opleidingen:

Bij een blessure worden alle personen die met de geblesseerde speler werken of gaan werken (revalidatieopleider + alle opleiders/afgevaardigden uit de betrokken categorie + de visiecoördinator) op de hoogte gebracht door onze directeur opleidingen.


Er wordt gewerkt met kleurencodes:


Belangrijk: een speler mag geen training of wedstrijd hernemen zonder het akkoord van de kinesist. De kinesist bepaalt of een speler “wedstrijdfit” is.


Hieronder de procedure voor als een speler zich blesseert:


1. Speler maakt een afspraak met de clubkinesist Roeland Galle en wordt (indien nodig) doorverwezen naar de sportarts Luc Itterbeek. De sportarts maakt - indien nodig - een voorschrift op voor kiné-behandelingen of andere onderzoeken (medische beeldvorming, echo, loopanalyse,…).


2. Diagnose door clubkinesist en/of sportarts: code rood, oranje, groen of blauw.PRAKTISCHE INFO ONGEVAL-FORMULIEREN

Alle informatie voor de aangifte van een sportongeval vindt u hier.

Jean Pierre Van Der Goten is het aanspreekpunt bij de club. Gelieve een afspraak te maken voor dringende gevallen via bestuur@vcgrootdilbeek.be  of 0473/61 69 81.


Praktische info clubkinesitherapeut

Roeland Galle is de club kinesitherapeut. Hij behandelt de spelers van VC Groot Dilbeek in zijn praktijk te Itterbeek. Binnen zijn praktijk beschikt hij over diverse toestellen. Eveneens kunnen spelers gebruik maken van de Finse piste voor hun revalidatietraining.


Contactgegevens clubkinesitherapeut:


Praktische info clubdokter

Via https://www.sportlabo.be/ vind je alle info waarvoor je terecht kan bij onze sportarts:


Contactgegevens clubdokter:


Initiatieven medische cel

Vanaf U14 moeten onze spelers jaarlijks een medische, mentale en sportpsychologische vragenlijst invullen. We voorzien een deel dat onze spelers zelf moeten invullen en een (medisch) deel dat moet ingevuld worden door (bij voorkeur) onze sportarts Luc Itterbeek.

Verder heeft de club een basishandleiding met medische voorschriften geschreven. Deze handleiding kan bekeken worden op de website en is beschikbaar in onze bibliotheek (1ste verdieping Club house). In de handleiding bespreken we 4 domeinen: EHBSO, oefeningen blessurepreventie, lifestyle (letselpreventie | voeding | vocht | take home messages) en stellen we een memo voor met instructies bij sportletsels.

Andere initiatieven:

Charter - anti-doping. Klik hier voor de presentatie.

Infofiche - extreme temperaturen. Klik hier voor de presentatie.

Infofiche - Hartscreening. Klik hier voor de presentatie.

Vorming - gezond eten. Klik hier voor de presentatie.