MISSIE EN VISIE

MISSIE EN VISIE:

Missie van de club

VC Groot Dilbeek wil een club uitbouwen rond de jeugdwerking die gekenmerkt is als een hoogwaardige jeugdopleiding die garant staat voor aantrekkelijk voetbal en maximale doorstromingskansen voor de eigen jeugd. De slogan daarvoor is “Onze jeugd – Onze trots – Onze stijl”.

Het kunnen aanbieden van “interprovinciaal” voetbal dat zich kan profileren op een niveau juist onder het eliteniveau is de bestaansreden geworden voor VC Groot Dilbeek.

De opleiding dient gestoeld te zijn op een voetbaltechnisch & collectief uitgebalanceerd geheel, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan een gezond zelfbeeld, de fysieke gezondheid, en met een belangrijke focus op de maatschappelijke rol van de sportclub.

VC Groot Dilbeek wil spelgericht zowel naar plezier- als naar opleidingswaarde haar opleiding verder uitdiepen ten einde een aantrekkingspool te zijn voor talentvolle spelers die hun persoonlijk voetbaltalent kunnen en willen aanscherpen in een collectief geheel.

Verder is het de droom van ieder bestuur om met eigen opgeleide jeugdspelers, liefst uit de regio, zo hoog mogelijk te spelen met zijn eerste ploeg.

Het Nederlandstalig karakter van de Club mag hierbij niet uit het oog worden verloren zonder daarom de instroom van anderstaligen te bemoeilijken. De Club biedt, om de ontwikkelingskansen van alle kinderen maximaal te kunnen garanderen, taallessen Nederlands aan.

Belangrijk is dat iedereen die de identiteit van de Club respecteert, welkom is bij VC Groot Dilbeek met zijn of haar geaardheid en afkomst. 

Met het oog op de hogervermelde ontwikkelingskansen én sociale rol van de Club, blijven we de nadruk leggen op samenwerkingsprojecten met derden, blijven we projecten als silence days aanbieden of nemen we deel aan acties tegen pesten, maar zetten we evenzeer in op kleinschaliger ontmoetingen bijvoorbeeld met Sinterklaasfeestjes, BBQ’s voor ouders op ploegniveau enz.


Visie:

VC Groot Dilbeek wil een opleidingsclub zijn die garant staat voor attractief voetbal:

met sportiviteit én sportieve kwaliteit hoog in het vaandel,

met een permanent bewustzijn van de sociale rol, de educatieve waarde en de verbindende kracht van sport,

met oprechte betrokkenheid van ouders, spelers en vrijwilligers,

met een evenwichtig financieel 3-jaren plan, en

met een eerste ploeg, die kan promoveren naar en zich stabiel handhaven in eerste provinciale, de blik ambitieus naar boven gericht.


“Hoe zorgen we ervoor dat onze club alle hierboven opgesomde voorwaarden creëert zodat een jeugdspeler zijn persoonlijke top bereikt binnen onze jeugdopleiding”?


De pijlers (4) van de visie van VCGD zorgen hiervoor:


1. Jeugdvoetbal als “individuele sport met een collectief karakter” is hét uitgangspunt voor onze jeugdopleiding en voor élk van onze opleiders. De individuele ontwikkeling van de jeugdspeler - met een absoluut respect voor zijn eigenheid - staat ten allen tijde voorop.


2. VCGD wil zijn Vlaamse identiteit en eigenheid behouden zonder de rijkdom en de kracht van de diversiteit te verliezen. VCGD biedt een menselijke benadering in een professionele omgeving :


3. VCGD heeft de ambitie om jeugdvoetballers op te leiden voor het eigen eerste elftal, bij uitbreiding het nationaal voetbal, profvoetbal (via samenwerking) en regionaal voetbal (via samenwerking). Wij willen erkend worden als een club met een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding door:


4. VCGD wil zijn sociale rol in de regio bestendigen:

Door het proberen opzetten van nog samenwerkingsverbanden met andere organisaties (voetbalclubs en bij uitbreiding sportclubs en zelfs bedrijven) met als bedoeling alle spelers nog meer plezier te laten beleven en de regio te laten kennismaken met een fameus (goed gestructureerd en correct beheerd) opleidingscentrum.