Bestuur

Toelichting

De club kiest voor een raad van bestuur en een dagelijks bestuur. De raad van bestuur, het hoogste beslissingsorgaan in de club, bestaat uit 8 functies:


De stem van de jeugd binnen de raad van bestuur is verzekerd door de jeugdvoorzitter. Je kan de raad van bestuur contacteren via bestuur@vcgrootdilbeek.be.

We kiezen voor een raad van bestuur en een dagelijks bestuur. Dit maakt de werking gemakkelijker. Naast het bestuur, zijn er verschillende raden (o.a. jeugdraad en ouderraad) en diensten (o.a. ombudsdienst) actief. Onze structuur werkt overlappend. We werken niet op eilanden en er wordt steeds zeer kort op de bal gespeeld. De verankering van de jeugd en de voetbalzaken binnen het dagelijks bestuur zijn verzekerd door de T1 A-ploeg, directeur opleidingen en TVJO.