HOE AANSLUITEN?

Lid worden van VC Groot Dilbeek is eenvoudig. De procedure verschilt naargelang de situatie waarin u zich bevindt.

Je bent nog geen lid van een andere voetbalclub

Vanaf 4 jaar kan iedereen lid worden van onze club. U hoeft hiervoor enkel een aansluitingskaart te ondertekenen en het lidgeld te betalen. Wie eerst even wil proeven van onze club, kan vrijblijvend drie trainingen bijwonen. Nadien beslist u om al dan niet lid te worden van VC Groot Dilbeek. Om een training bij te wonen, neemt u best eerst contact op met onze sportieve cel, zie http://www.vcgrootdilbeek.be/werking/sportieve-cel

Van zodra het maximum aantal leden is ingeschreven, zal hierover gecommuniceerd worden op onze verschillende media (website en facebook).

Je bent lid van een andere voetbalclub

Vooraleer u ontslag neemt bij uw huidige club, neemt u best eerst contact op met iemand van onze sportieve cel, zie http://www.vcgrootdilbeek.be/werking/sportieve-cel 

Zij zullen u verder helpen.

Indien uw huidige club niet akkoord gaat met een overstap, dan blijft u aangesloten tot het einde van het lopende seizoen. Neem tussen 1 en 30 april ontslag bij de club. Daarvoor kan u hier terecht https://www.rbfa.be/nl/ontslag

Nadien kan u een aansluitingskaart tekenen bij VC Groot Dilbeek.

Indien uw huidige club wel instemt met een overgang, dan vraagt onze Gerechtelijke Correspondent een overgang aan via e-kick-off. Hij zal uw aansluiting bij VC Groot Dilbeek verder afronden.

Opgelet! Vanaf U8 ben je verplicht om een testtraining te volgen (zie verder).

Bugs Bunnie School

Woon je in Dilbeek? Ben je 4, 5 of 6 jaar? Speel je graag voetbal? Kom dan bij ons spelen.

In 2016 zijn we de Bugs Bunnie School terug opgestart. Voor het seizoen 2019/2020 zijn dat jongens en meisjes geboren in °2013 (U07), °2014 (U06) en °2015 (U05).

Wil je meer informatie over onze Bugs Bunnie School? Ga naar https://www.vcgrootdilbeek.be/info/bugs-bunnie-school.

Inschrijvingssessies

Ieder jaar moet je je opnieuw inschrijven bij VC Groot Dilbeek. Wij organiseren hiervoor jaarlijks verschillende inschrijvings- en passessies (om je kledij te passen). De club zal hierover tijdig communiceren. Opgelet! Je bent pas effectief lid van de club als je je ingeschreven hebt via het digitaal inschrijvingsformulier en je je lidgeld betaald hebt.

Belangrijk

  • Als je aangesloten bent en je wil een training of wedstrijd spelen voor een andere club, vraag hiervoor steeds toestemming aan je opleider en visiecoördinator.
  • Wie in het tussenseizoen onze club wil verlaten en wil overstappen naar een andere club, kan dat enkel tussen 1 en 30 april. Na het verstrijken van deze deadline, kunnen spelers enkel nog uitgeschreven worden indien de club over geen ploeg meer beschikt in de leeftijdscategorie van de speler.

Test aanvragen

De sportieve cel ontvangt regelmatig testaanvragen van spelers die interesse hebben om te komen voetballen bij VC Groot Dilbeek. De testperiode in onze club is augustus-september | maart-april-mei. Jaarlijks organiseren we ook een talenten dag voor U6-U13 waarop testspelers worden uitgenodigd. En, ook onze scouts worden ingeschakeld en komen langs tijdens een wedstrijd gedurende het seizoen.

Inschrijven voor een test of voor onze talenten dag kan steeds door het digitaal formulier in te vullen en te verzenden.

Wil je komen testen bij VC Groot Dilbeek? Vul het digitaal formulier in via http://www.vcgrootdilbeek.be/info/talent-doorgeven en klik op verzenden. Je zal een automatisch bericht krijgen van ontvangst. Daarna zal onze administratief verantwoordelijke jeugdopleiding jou een mail sturen met een document om in te vullen, een bevestiging van afspraak en eveneens het uur van de training of talentendag. Je zal ook een info krijgen m.b.t. de interne procedure (zie verder). En, na de testperiode/talenten dag volgt er een evaluatie. Opgelet! Je vult als testspeler het digitaal formulier in. Geen ingevuld formulier = Geen afspraak = Geen test.

Onze interne procedure:

 

aansluiting

 

(1) Gerechtigd Correspondent

 

Logo Participatie

 

webshop

Labels jeugdopleiding

Dilbeek 02double pass

Volg ons op Facebook